U bevindt zich hier:
Home  >  Activiteiten  >  Vertegenwoordigt  >  Kennis

Skip Navigation Linksarbeidsmigranten

                                                                                                   

 Internationale werknemers

​De Limburgse economie kan niet zonder buitenlandse arbeidskrachten. Nu al werken 32.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa in Limburg, voor ongeveer de helft in seizoensgebonden banen. Dat worden er de komende jaren fors meer, zo is de verwachting, omdat de krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen.

Onderstaand artikel verscheen in september 2018 in WijLimburg.

"Maak Limburg aantrekkelijk voor internationale werknemers"
"We hebben de internationale werknemers hard nodig", zegt Mark Hendriks, secretaris Arbeidsmarkt en Onderwijs bij de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). "Volgens recente berekeningen van onderzoeksinstituut ETIL loopt het tekort aan mensen de komende vier jaar op met ruim 10.000 op, alleen in Limburg. Het gaat dan vooral om medewerkers in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en voedingsindustrie. Vaak laaggeschoold, repeterend werk waarvoor in Nederland meestal geen mensen te vinden zijn. Natuurlijk wordt geprobeerd meer mensen met een uitkering of een beperking terug in het arbeidsproces te halen, maar een deel van de oplossing van de krapte komt uit het buitenland."

Huisvesting
Niets mis mee, vindt Mark Hendriks. " Werkgevers hebben over de brede linie positieve ervaringen met medewerkers uit Oost-Europa. Grote knelpunt is echter de huisvesting. Er zijn te weinig woningen beschikbaar. Er is te lang geen aandacht aan besteed, omdat steeds gedacht werd dat de inzet van migranten tijdelijk was. We zien nu dat de bedrijven structureel internationale werknemers inzetten, tijdelijk én permanent. Het wordt hoog tijd dat we daar beter op inspelen."

Met 'we' doelt Mark Hendriks op provincie, gemeenten én bedrijven. "De overheid moet faciliteren, meer ruimte bieden om bijvoorbeeld flexibel met aanpassing van bestemmingsplannen om te gaan om op die manier (tijdelijke) woonruimte te creëren. We begrijpen dat er weerstand bestaat, maar incidenten worden vaak uitvergroot met de conclusie dat 'die Polen' alleen maar voor overlast zorgen. Uiteraard zijn er regels die nageleefd moeten worden, maar als we mensen hier laten werken dan hebben ze ook het recht goed en veilig te wonen. Bedrijven willen die faciliteiten graag bieden, maar dan moet er ook aanbod zijn."

Noodzaak
Behalve de menselijke overweging is er de pure noodzaak. "De slag om de werknemer heeft zich uitgebreid naar de internationale werknemer. Ook in Brabant, Duitsland en België stijgt het tekort aan werknemers. In Limburg geeft één op de vijf bedrijven aan problemen te ervaren op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk leidt dat mogelijk tot vertrek van bedrijven terwijl nieuwe vestigers afhaken. Tijd dus om  onze provincie aantrekkelijk te houden voor internationale werknemers."

Mark Hendriks pleit daarom voor een convenant tussen provincie, gemeenten en werkgevers met eenduidige en heldere afspraken. "Dan weet iedereen waar hij aan toe is. De eerste gesprekken zijn, samen met de partners in Ondernemend Limburg, inmiddels gevoerd."


Behaald resultaat:
Door intensieve lobby is per 1-2-2019 een kwartiermaker internationale werknemers aangesteld door Provincie Limburg

DDL 16-1.jpg 


 

 In de media

In het artikel van WijLimburg reflecteerden onze leden AB Werkt, Rabobank en Otto Workforce op de noodzaak arbeidsmigranten in te zetten.

18-09 WijLimburg Arbeidsmigranten.pdf

 

Betoog Mark.png.jpg 

 

 Contactpersoon

Mark Hendriks Klein.jpg 

Mark Hendriks

Kringsecretaris Zuid-Limburg
Beleidsveld: Onderwijs en Arbeidsmarkt

Telefoon: 0475-352632
hendriks@lwv.nl