U bevindt zich hier:
Home  >  Activiteiten  >  Vertegenwoordigt  >  Kennis

Skip Navigation Linksinformatie

                                                                                                   

 Arbeidsmarkt & Onderwijs

Tijdelijk extra personeel nodig
Dat kan op verschillende manieren, met verschillende gevolgen. Zo kun je uitzendkrachten inhuren, of gebruikmaken van oproepkrachten of een payrollbedrijf. Ook kun je extra personeel aannemen, een zzp'er inhuren of je familie vragen om te helpen. Check altijd of er wel of geen dienstbetrekking is, zodat je weet of je loonheffingen moet betalen.
Lees meer>>

Personeel overnemen bij bedrijfsovername
Als je een bedrijf overneemt, moet je ook alle werknemers overnemen. Je mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. En je moet bij de Belastingdienst melden dat je personeel overneemt.
Lees meer>>

 

 

Verlaag je loonkosten met subsidies en tegemoetkomingen
Voor sommige werknemers kun je tegemoetkomingen of subsidies krijgen, waardoor je loonkosten lager worden. Bijvoorbeeld wanneer je een werkloze 56-plusser aanneemt. Of een arbeidsgehandicapte werknemer die onder de doelgroep banenafspraak valt. Er zijn verschillende subsidies en tegemoetkomingen. Zoals het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie. Lees meer>>

 

Contract beëindigen langdurig zieke werknemer
In bepaalde situaties mag je een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld als je werknemer al 2 jaar ziek is en jullie samen genoeg hebt gedaan aan re-integratie. Een zieke werknemer met een tijdelijk contract moet je doorbetalen tot de einddatum van het contract. Lees meer>>

 

 

Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen
Als een werknemer ziek wordt, moet je hem ziekmelden. Bij langdurige afwezigheid moeten jullie samen voor re-integratie zorgen.
Lees meer>>

 

 

 

Werknemer ontslaan bij arbeidsconflict
Je hebt een arbeidsconflict met een werknemer en ontslag is volgens jou de enige optie. Kijk eerst of er misschien een opzegverbod geldt. Dan mag je de werknemer namelijk helemaal niet ontslaan. Verder moet je bewijs verzamelen en dat vastleggen in een dossier. En er mag echt geen enkel perspectief meer zijn op voortzetting van het dienstverband. Lees meer>>

 


 

 Uitleg

Op deze pagina tref je informatie aan die mogelijk voor jou nuttig kan zijn op het gebied van Arbeidsmarkt en Onderwijs. De links op deze pagina verwijzen door naar de website van het Ondernemersplein. De informatie is geplaatst door de KVK en overheidsinstanties.

 Contactpersoon

Mark Hendriks Klein.jpg 

Mark Hendriks

Kringsecretaris Zuid-Limburg
Beleidsveld: Onderwijs en Arbeidsmarkt


Telefoon: 0475-352632
hendriks@lwv.nl