U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
10/04/2018
'Geen balans in Wet Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees'

Werkgeversorganisaties ​VNO-NCW, waarvan LWV de Limburgse vestiging is, en MKB-Nederland zijn ontevreden over de inhoud van het concept-wetsvoorstel "Arbeidsmarkt in balans" van minister Koolmees, waarvoor 9 april de internetconsultatie is gestart. Anders dan in het regeerakkoord aangekondigd wordt het werkgeverschap hiermee niet aantrekkelijker.  Alle vormen van tijdelijke arbeid worden duurder en in sectoren die hier afhankelijk van zijn onhanteerbaar. De voorstellen voor het ontslagrecht dreigen geen echte oplossing te bieden. Daarmee wordt het paard achter de wagen gespannen in plaats van de vrees weg te nemen bij werkgevers om mensen uitzicht te bieden op werk en inkomen.

De ondernemersorganisaties zien in het conceptwetsvoorstel een onevenwichtige uitwerking van het Regeerakkoord. De pluspunten voor werkgevers, zoals de combinatiegrond bij ontslag worden niet goed genoeg uitgewerkt. De verlenging van de ketenbepaling van tijdelijke contracten naar 3 jaar heeft te weinig om het lijf wanneer tijdelijke contracten duur en niet goed toepasbaar worden gemaakt.

Tijdelijke en oproepkrachten fors duurder
De plannen grijpen direct negatief in op veel sectoren waar seizoens- en piekwerk een inherent onderdeel vormen van het werk. De voorgestelde premiedifferentiatie WW zorgt ervoor dat de loonkosten van onder meer tijdelijke en oproepkrachten fors duurder worden, zonder dat werknemers er zelf van profiteren. Het recht op transitievergoeding vanaf dag één komt daar nog eens bij.  Ook wordt de mogelijkheid voor oproepcontracten beperkt. Dat zal sectoren zoals horeca, detailhandel en landbouw treffen. De inperking van payrolling gaat bovendien verder dan voorzien. De ruimte voor tijdelijke arbeidsrelaties, waarvan het belang in het regeerakkoord nog werd onderkend, wordt zo verder dichtgeschroeid.

Ontslagrecht niet klip en klaar
Ten aanzien van het ontslagrecht moeten werkgevers het vertrouwen krijgen dat zij, als het nodig is,  iemand echt kunnen ontslaan. Op grond van de huidige voorstellen zijn VNO-NCW en MKB-Nederland daarvan niet overtuigd. Klip en klaar moet zijn dat een cumulatie van omstandigheden die een redelijke grond voor ontslag vormen, door de rechter wordt gehonoreerd. Ook vrezen de ondernemersorganisaties dat de hogere transitievergoeding de nieuwe norm wordt bij ontslagen.

Flex als containerbegrip
De voorgestelde maatregelen sluiten niet aan bij de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt. In plaats daarvan wordt flex als containerbegrip weggezet (ook vaste banen met wisselende uren gelden als flex) en wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de toename van het aantal tijdelijke sinds 2003 voor bijna de helft voor rekening komt van jongeren van 15 tot 25 jaar, die vaak maximaal 12 uur per week werken en veelal als bijbaan.

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er verder op dat het vaste contract te veel als uitgangspunt wordt gezien, terwijl het in de huidige dynamiek en globalisering juist voor de hand ligt dat ook andere vormen van contracten en overeenkomsten worden afgesloten. Zekerheid voor werkenden is niet alleen afhankelijk van de contractvorm, maar juist ook van mobiliteit op de arbeidsmarkt en investeringen in de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers, aldus de ondernemersorganisaties.

http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/Megafoon.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 11-4-2018 8:19 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 26-4-2018 11:05 door Sandra Litjens