De gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan de diensten voor de euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg langjarig continueren. Voorzieningen als de grensinfopunten en het Expat Centre kunnen komende jaren rekenen op een investering van 1,2 miljoen euro per jaar. Samen met kennisinstellingen ondersteunt de LWV met raad en daad bij het aantrekken en behouden van euregionaal en internationaal talent. 

Tijdens een bijeenkomst op 22 februari 2024 in Geleen was de Limburgse Werkgevers Vereniging een van de ondertekenaars van het document waarmee de ‘Coalition of the willing’ hun actieve steun toezeggen aan het initiatief van de Zuid-Limburgse gemeenten.

De LWV zal de stem van de werkgevers laten horen bij de verdere uitwerking van de plannen en contacten tussen internationale werknemers en werkgevers bevorderen. Internationale werknemers zijn immers van levensbelang voor het vestigingsklimaat van Limburg.