De maakindustrie speelt een grote rol in de economische dynamiek van Limburg. Ron Coenen en Dick Moerkens bieden inzichten in deze cruciale sector en blikken terug op het evenement van 23 april, dat LWV en Land van de Makers voor het eerst samen hebben georganiseerd.

tekst: Yara Purnot –  foto: Pieternel Clabbers

Belang van de maakindustrie voor Limburg
“In Noord-Limburg zit een hele grote diversiteit aan maakbedrijven”, vertelt Dick Moerkens, Senior Vice President Manufacturing & Logistics bij Canon en voorzitter Land van de Makers. “Het zijn er 300 in totaal, waaronder zowel klein mkb als grotere spelers.” Ron Coenen, voorzitter LWV: “Vanuit de LWV vertegenwoordigen we die belangen en proberen we van betekenis te zijn binnen het ondernemersklimaat van Limburg.”

Verenigen en versterken
Overkoepelende thema’s zoals arbeidstekorten, duurzaamheid, innovatie en digitalisering overstijgen individuele bedrijven en vereisen collectieve actie. Land van de Makers, een netwerk van Noord-Limburgse maakbedrijven, streeft ernaar deze uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, omdat ze te complex zijn om alleen op te lossen.

Dick legt uit: “We proberen in dat gat te springen en te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we elkaar verenigen en versterken. Zodat we de totale concurrentiekracht en natuurlijk ook de groei van de maakindustrie in Limburg naar een hoger plan kunnen tillen. Ron vult aan: “Het heeft geen zin als iedereen op z’n eigen eilandje blijft. Laten we krachten bundelen en kijken of we gezamenlijk kunnen optrekken. De uitdagingen zijn inmiddels zo groot dat je het niet meer alleen kan.”

Event voor de Limburgse Maakindustrie
Op dinsdag 23 april vond een LWV-ledenevent voor de Limburgse maakindustrie plaats. Land van de Makers was medeorganisator. “Centraal stond het belang van de maakindustrie voor Limburg”, zegt Ron. “Met verschillende sprekers, een paneldiscussie en rondleiding was het een moment om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en gezamenlijke uitdagingen te bespreken.”

“Hiervoor waren we te gast bij Linssen Yachts”, vertelt Dick. “Een mooi bedrijf waar van alles te zien is. Bij dit soort bijeenkomsten proberen we een ongedwongen setting te creëren. Het is best een struggle om maakbedrijven te laten aanhaken. Zo’n event draagt bij om uit te stralen dat je het niet alleen hoeft te doen. We zien die thema’s en challenges, laten we ze nu samen oppakken.”

Dick Moerkens (L) en Ron Coenen (R) tijdens event voor de Limburgse Maakindustrie.

Grote uitdagingen
De uitdagingen in de maakindustrie, variëren onder andere van verduurzaming tot arbeidstekorten en internationale concurrentie. “We zijn een unieke provincie, in zoverre dat we door twee landsgrenzen omringd worden,” legt Ron uit. “Dat maakt dat de politieke discussie rondom internationale studenten en werknemers ons twee keer zo hard raakt. Maar dit betekent ook dat ons vestigings- en ondernemersklimaat flink onder druk staat. Hele grote issues waar onze provincie extra last van heeft.”

Dick erkent: “Dat zijn echt grote thema’s die Ron noemt. Boven op het topic dat het al geen sinecure is om überhaupt arbeidskrachten en talenten te kunnen boeien. Dat is ook wel de reden waarom we zo inzetten op dat verenigen en versterken. Als kleine mkb’er krijg je het gewoon niet voor elkaar. Er ontstaat steeds meer behoefte om aan te sluiten bij netwerkorganisaties.”

Spartathlon
“Het gezegde luidt: het is geen sprint, maar een marathon,” lacht Dick. “Ik ga nog iets verder en maak er spartathlon van. Digitalisering, automatisering en robotisering zijn containerbegrippen die uitermate belangrijk zijn om die volgende slag te maken. Maar er moet eerst een besef en weet zijn van wat voor moois er al allemaal is.”

Ron: “Voor grote partijen is het nog wel te doen, maar het brede mkb kan dit niet alleen. Ook daar is het belangrijk om krachten te bundelen, te leren van elkaar en dan te kijken wat we samen kunnen oppakken.” Dick voegt toe: “Vaak weet je gewoon niet wat er allemaal in je eigen regio te vinden is. Het verhaal delen en laten zien is uiteindelijk toch ook wat je richting jong talent moet doen. Omdat je daarmee toont welke diversiteit er is en wat voor gave dingen mogelijk zijn.”

Kansen benutten
“Er gebeurt heel veel, maar versnippert of dubbel,” vertelt Ron. “Partijen kunnen elkaar daarin beter opzoeken. In Limburg hebben we drie Triple Helix organisaties en vier campussen. Dat potentieel kunnen we nog meer en beter benutten. Gelukkig zie je ook daar een beweging van samenwerking ontstaan. Het is belangrijk om meer als één stem op te treden. Keuzes maken, het economische DNA van de regio bepalen, doorpakken en elkaar versterken. Laten we dat gesprek gaan voeren.”

“Binnen het bedrijfsleven zelf is het al ingewikkeld”, zegt Dick. Wat voor soort maakindustrie willen we zijn? Een absoluut gezamenlijk thema is dat we moeten verduurzamen. Wat zijn dan andere focusthema’s en hoe sluit je die triple helix met elkaar. Met ondernemers, onderwijs en de overheid. En vervolgens hier volop op inzetten. Maar dan moet je wel keuzes durven maken. En ik denk dat het daar momenteel aan ontbreekt.”

“Laten we eens breder en groter denken met elkaar.
Met Land van de Makers als tak binnen LWV die het maakklimaat behartigt.
Dan ontstaat weer ruimte voor verdere groei en samenwerking.”

Transitieopgaves
“We hebben echt grote transitieopgaves”, zegt Ron. “Verduurzaming van de maakindustrie is niet iets wat volgende week geregeld is. Het heeft gewoon tijd nodig. De wereld gaat niet van vandaag op morgen anders zijn. Maar je moet de bedrijven wel in staat stellen om die transitie bewust mee te maken.”

Dick vult aan: “Wij zijn vol goede moed om te zorgen dat we het verhaal scherp maken, ons verenigen en versterken en die uitdagingen gaan aanpakken. Samen met LWV heeft Land van de Makers meer armslag en executiekracht. Hopelijk kunnen we zo veel mogelijk maakbedrijven samenbrengen die zich realiseren dat dit een essentiële stap is om te zetten. En dan een volgende versterkingsslag maken, zodat echt die samenwerking en consolidatie in heel Limburg plaatsvindt.”

Bekijk hier alle beelden van het Event voor de Limburgse Maakindustrie.