De wereld verandert snel en de noodzaak om duurzamer te ondernemen wordt steeds urgenter. Dit besef ligt aan de basis van het nieuwe initiatief Circulair in Business, een programma dat ondernemers ondersteunt bij de transitie naar een circulaire economie.

tekst: Yara Purnot

“We zien dat stijgende grondstofprijzen en schaarste de winstgevendheid van bedrijven onder druk zetten. Ons doel is om ondernemers de tools en ondersteuning te bieden die nodig zijn om circulaire bedrijfsmodellen te implementeren en zo toekomstbestendig te worden,” vertelt Sonja Demandt van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), een van de drijvende krachten achter dit baanbrekende project.

Samenwerking tussen key partners
Circulair in Business is een samenwerking tussen Alpha-Pro, Madecircularby, Newtone, Adelmeijer en Hoyng én de LWV. Ook de Rabobank is aangehaakt voor de financiering van circulaire initiatieven. “Samenwerking is cruciaal,” zegt Sonja. “Circulariteit kan alleen succesvol zijn als je het samen doet. Elke partner kan vanuit zijn eigen expertise iets bijdragen. En daar zoeken we elkaar veelvuldig in op. Zo kunnen we alle onderdelen uiteindelijk allemaal bundelen.”

Roadmap met vier essentiële stappen
De aftrap vindt plaats in de vorm van een algemene kick-off bijeenkomst: wat kun je verwachten; welke urgentie speelt? Eerst is het vergroten van de kennis over circulariteit belangrijk. Het programma is opgebouwd rond een roadmap die vier essentiële stappen omvat: uitdenken, uitwerken, netwerkvorming en uitvoeren. “In de eerste fase identificeren we kansen en ontwerpen we strategieën voor circulariteit,” legt Sonja uit. “Vervolgens werken we deze ideeën uit tot concrete plannen, bijvoorbeeld door productieprocessen aan te passen of duurzame grondstoffen toe te voegen. In de derde fase richten we ons op netwerkvorming, waarbij we de juiste partners en leveranciers verbinden om samen te werken aan duurzame oplossingen. Tot slot implementeren we deze circulaire plannen en monitoren we de voortgang.”

Tien ketensamenwerkingen
Een belangrijk onderdeel van het initiatief is de totstandbrenging van tien ketensamenwerkingen in Limburg. Deze partijen worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun potentieel om significante vooruitgang te boeken in circulariteit. Sonja vertelt: “We kijken naar bedrijven die bereid zijn te veranderen en naar de diversiteit en impact van de sectoren waarin zij opereren. Het doel is om inspirerende voorbeelden te creëren en anderen te laten zien wat er allemaal mogelijk is.”

CSRD-verplichting
Met de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) worden bedrijven verplicht om transparanter te zijn over hun duurzaamheidsprestaties. Dit maakt het des te belangrijker dat ook toeleveranciers – vaak kleinere bedrijven – betrokken worden bij de transitie. “Circulair in Business helpt deze bedrijven bij het voldoen aan de nieuwe regelgeving door hen onder andere te ondersteunen bij het ontwikkelen van circulaire businessmodellen,” aldus Sonja.

Circulaire doelen
De nationale duurzaamheidsdoelstellingen reiken ver: in 2030 de helft minder grondstoffen gebruiken en in 2050 een volledige circulaire economie. “Het is echt een enorme opgave,” zegt Sonja. “Maar we zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan. “Door ondernemers te voorzien van de juiste kennis, netwerken en financiële middelen, hopen we ze steeds een stapje dichterbij te brengen.”

“Circulair ondernemen is echt iets wat je samen moet doen.
Dat krijg je gewoonweg niet alleen voor elkaar.”

Een oproep aan ondernemers
Sonja moedigt ondernemers aan om deel te nemen aan het programma: “De transitie naar een circulaire economie is noodzakelijk voor de toekomst van jouw bedrijf. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Bij Circulair in Business kun je samenwerken met experts en gebruikmaken van een gedetailleerde roadmap. Samen kunnen we de uitdagingen van vandaag omzetten in de kansen van morgen!”

Ga je mee op reis naar circulair ondernemen? Laat het ons weten via lwv@lwv.nl.