Heb jij dat ook? Dat je wakker wordt en denkt ‘hoe maak ik vandaag onze wereld weer wat mooier?’ Dat je denkt dat we beter uit de crisis moeten komen dan we zonder deze ellende zouden zijn geweest? Dat we juist nu kunnen versnellen naar een mooiere toekomst voor onze kinderen.

Dat we een Limburg vormen dat socialer en groener is dan het ooit is geweest. Dat we investeren in nieuwe technologieën omdat onze oude grondstoffen uitgeput zijn en kennis en innovatie onze hoop voor de toekomst zijn.

Dat al onze kinderen gelijke kansen krijgen met uitstekend onderwijs op alle niveaus. Waar je ook meedoet als je een achterstand hebt in welke vorm dan ook.

Dat we echt werk maken van een klimaat-neutrale, circulaire samenleving waarin weggooien niet langer de norm is maar hergebruik.

Een Limburg dat tolerant en collegiaal is, waar je jezelf kunt zijn ongeacht hoe je bent. Waar ‘noaberschaft’ door iedereen wordt gedeeld en ervaren.

Waar we onbeperkt over de grens kunnen wonen, werken en recreëren. Waar we handelsbelemmeringen met onze buurlanden slechten en een welvarende Euregio met een rijke cultuur kunnen koesteren.

Waar we centrale regie op de inrichting van onze beperkte ruimte pakken waarin we evenwicht creëren tussen natuur, wonen, economie, agrarische activiteiten, mobiliteit, water en energietransitie.

Een Limburg dat een gezond ondernemersklimaat ontwikkelt en ondernemers die daar op een goede manier mee omgaan op basis van respect en vertrouwen. En, waarin we zekerheid ontwikkelen over inkomen, ook bij het verlies van je baan, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Waarin we een structuur ontwikkelen van werk naar werk i.p.v. van werk naar UWV en daarna hopelijk weer naar werk.

Een Limburg waar jong en oud samen genieten van alle moois zoals natuur en cultuur en van en met elkaar en niemand uitsluiten.

Droom ik nog? Nee ik ben wakker… doe je mee?

 

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging