Eens in de duizend jaar regent het in zulke hoeveelheden als deze maand in Limburg. Meer dan 200 millimeter, ofwel meer dan twintig emmers per vierkante meter in twee dagen. De overstromingen hebben ons allemaal overvallen en ik ben enorm geschrokken hoe verwoestend de kracht is van zoveel water.

Dramatische watersnood Limburg
Limburg moest naast haar eigen regenwater ook de hoeveelheden water vanuit de Ardennen en Eifel verwerken. De riviertjes Geul en Gulp lieten dit water laten afstromen naar de Maas, maar het waterpeil in deze rivier stond hoger op de plek waar de Geul uitmondt in de Maas. Dus stroomde alles terug landinwaarts met dramatische gevolgen.

Waterschade door overstromingen is groot 
Valkenburg was een van de plaatsen die zeer hard werden getroffen. Het stadje aan de Geul was helemaal klaar om weer toeristen te ontvangen na de coronaperiode. Het plezier was maar van korte duur. De waterschade en de gevolgschade zijn zeer groot en loopt in de honderden miljoenen volgens een eerste inschatting door burgemeester Daan Prevo. En niet alleen in Valkenburg is de schade groot, ook in steden als Roermond en Venlo is dat het geval.

Menselijke tragedie 
Een deel van de materiële pijn van ondernemers zal naast uitkeringen uit de verzekeringskas, worden verzacht door financiële regelingen van de overheid zoals de WTS, NOW en TVL. En dat is goed natuurlijk. Maar naast materiële schade, veroorzaakt zo’n ramp ook een menselijke tragedie. Ik heb dat met eigen ogen kunnen zien, ook bij Limburgse ondernemers die net weer een beetje aan het opkrabbelen waren na de ramp van corona.

Enorme saamhorigheid
Die tragedie is nog groter als we de blik even over de grens werpen waar in Duitsland en België zoveel doden te betreuren zijn. En tegelijkertijd is er zo’n enorm saamhorigheidsgevoel. Iedereen helpt elkaar met het opruimen van alle puin en om er weer bovenop te komen.

Ook de betrokkenheid van heel veel landgenoten is enorm. Er kwamen binnen een week meer dan 150.000 donaties binnen op giro 777, ter waarde van 8,5 miljoen euro. Dat doet me als Limburger goed. Net als het bezoek van de koning en koningin aan het rampgebied Valkenburg en de bezoeken van onze minister-president en vele ministers.

Betrokkenheid tonen 
De weg naar herstel is begonnen en ik zie hoe Limburg werkt om ook hier weer bovenop te komen. Vanuit onze mooie Provincie een oprecht dank je wel aan alle Nederlanders die hun betrokkenheid hebben getoond bij het verzachten van het leed in Limburg en die ons een hart onder de riem hebben gestoken!

 

Giel Braun
Voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging