Heb jij dat ook? Dat je wakker wordt en denkt ‘hoe maak ik vandaag onze wereld weer wat mooier?’ Dat je denkt dat we beter uit de crisis moeten komen dan we zonder deze ellende zouden zijn geweest? Dat we juist nu kunnen versnellen naar een mooiere toekomst voor onze kinderen.

Ondanks dat er veel te kiezen valt, hoor ik om me heen toch de ondertoon van: ‘Het maakt toch allemaal niks uit, allemaal graaiers, ze doen toch wat ze willen, hierna hoor je vier jaar lang niets meer van hen. Dus waarom zou je stemmen?’

Het getuigt natuurlijk van een enorm defaitisme om te denken zoals ik hierboven schets en je doet er jezelf mee tekort. De overtuiging dat we, in ons geval (de LWV), het verschil kunnen maken voor ondernemers, geeft je de kracht en energie er elke dag weer vol voor te gaan, het vuur uit je sloffen te lopen. Dit kun je doen vanuit de overtuiging dat het zin heeft, dat je er toe doet! Om dit te illustreren vertel ik graag over de duif en de mus uit het boek ‘Synchroniciteit’ van Jaworski.

Op een koude winterdag sneeuwde het al de hele dag. Op een twijg zat een mus stilzwijgend voor zich uit te staren totdat plots een duif plaats nam op een tak vlakbij de mus. De duif stond in de omgeving bekend als wijs en intelligent. De mus vroeg daarom aan de duif: “Duif, jij weet nogal veel, wat is het gewicht van een enkele sneeuwvlok?” De duif voelde zich ingenomen met het compliment en zocht naarstig naar een slim antwoord en formuleerde dat als volgt: “Eén sneeuwvlok, mijn beste mus, weegt zo weinig dat deze eigenlijk niets weegt, het valt niet eens te meten.” “Ooh’, is dat echt zo”, zei de mus. “Maar beste duif hoe kan dat? Toen ik gisteren op een dunne twijg zat en het sneeuwde onophoudelijk ben ik gaan tellen hoeveel sneeuwvlokken op mijn twijg vielen en bij sneeuwvlok 235.489 brak de twijg onder het gewicht van de laatste vlok. Hoe kan de twijg breken door een vlok die niets weegt?” En pardoes vloog de mus weg, de duif in ontreddering achterlatend. Toen bedacht de duif, het lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar wellicht zijn we slechts één stem verwijderd van wereldvrede.

Of misschien zijn we slechts één stem verwijderd van een goed Haags beleid. Een beleid waarin wij een mooier Limburg maken met een mooie toekomst voor onze kinderen. Waarin we zorg en oog hebben voor zwakkeren, een wereld waarin we brede welvaart nastreven met oog voor een duurzame en inclusieve samenleving. Waarin ondernemers de ruimte krijgen en kunnen investeren in duurzame oplossingen met oog voor de mens en de wereld. Een wereld waar we met zijn allen verantwoordelijkheid voor nemen.

Misschien is dat wel jouw stem!

 

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging