Volgens Ron van Baden, regioleider FNV in Zuidoost-Nederland, piept en kraakt het op de Limburgse arbeidsmarkt. Niets nieuws natuurlijk. Veel werkgevers zijn immers op zoek naar nieuwe medewerkers en dit is niet altijd even makkelijk. Hij stelt dat er wat zou moeten veranderen op de arbeidsmarkt. Zo zou beter geluisterd moeten worden naar werknemers en werkzoekers. En zou er een Limburgse arbeidsmarktagenda moeten komen om bijvoorbeeld de energietransitie mogelijk te maken en goede zorg te kunnen blijven leveren. Maar ook om te bepalen welk soort werk we eigenlijk willen hebben in Limburg. Goed nieuws voor de FNV: wij zijn al begonnen en liggen aardig op koers.

Kwaliteiten
De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) heeft met het UWV en de Limburgse gemeenten, al het project ‘Door inzicht aan de slag’ opgezet. Van meer dan 7.000 werkzoekers is in beeld gebracht waar hun kwaliteiten zitten. Daarbij is niet meer zozeer gekeken naar diploma’s maar ook naar interesses, hobby’s, vaardigheden, etc. En met succes. Veel van deze mensen hebben een baan gevonden en deze werkwijze is gemeengoed geworden bij de betrokken partijen. Maar ook aan de 100.000 banenafspraak (mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen in reguliere bedrijven) dragen werkgevers (meer dan) hun steentje bij. Meer dan 77.000 mensen met een arbeidsbeperking hebben in heel Nederland een werkplek gekregen en 13.000 van deze banen zijn door Limburgse werkgevers gerealiseerd. We liggen hiermee voor op schema.
Ook de ontwikkeling van medewerkers staat hoog op de agenda van veel werkgevers. Dit is ook nodig omdat de wereld om ons heen heel snel verandert, functies veranderen of zelfs verdwijnen. Medewerkers up-to-date houden is dus heel belangrijk. Om werkgevers hierbij te ondersteunen heeft de LWV, samen met Leo Loopbaan (en veertien uitvoerende partijen), net een traject afgerond waarbij ruim 5.000 Limburgse werknemers een training, scholing of begeleidingstraject hebben gevolgd, veelal (bijna) gratis. Hiermee zijn zij weer beter op de toekomst voorbereid. Deze ondersteuning wordt voortgezet via het scholings- en trainingsplatform Limburgleert.nl.

Soort werk
Het bepalen van welk soort werk we in Limburg willen, ligt wat moeilijker dan Van Baden doet voorkomen. Er wordt weleens gesteld dat we maar afscheid moeten nemen van bepaalde werkzaamheden omdat we daar (blijkbaar) zelf geen mensen voor kunnen vinden. Maar iedereen wil wel graag winkelen in een volle supermarkt, een pakketje morgen bezorgd krijgen of zonnepanelen snel geïnstalleerd krijgen. Ook deze werkzaamheden zijn dus van groot belang voor onze samenleving. En als we deze banen niet met eigen mensen ingevuld krijgen, moeten we zoeken naar oplossingen. Internationale werknemers zijn onderdeel van deze oplossing. We hebben er ruim 80.000 in Limburg. Op het gebied van internationale medewerkers (arbeidsmigranten) valt nog veel te verbeteren. Daarom hebben de provincie Limburg, de Limburgse gemeenten en de werkgevers samen een visie op internationale werkgevers opgesteld. Met succes. Er wordt nu eendrachtig samengewerkt aan meer en betere huisvesting, goed werkgeverschap en integratie van deze doelgroep.
Ook uit de afgelopen vrijdag gepresenteerde jaarrapportage van het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten blijkt dat er goede vooruitgang is geboekt waar het gaat om de positie en bescherming van internationale werknemers. Zo gaat het wetsvoorstel om een certificeringsstelsel in te voeren voor uitzendbureaus in het voorjaar naar de Tweede Kamer. Gemeenten zijn in het najaar begonnen met het registreren van tijdelijke verblijfadressen wanneer iemand zich als niet-ingezetene inschrijft. Met het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap kunnen ze malafide verhuurders aanpakken die mensen op een slechte manier huisvesten. Kortom, werkgevers zijn iedere dag hard bezig om hun business maar ook hun werknemers vooruit te helpen. Dat zal nog niet overal perfect zijn, maar er wordt in ieder geval aan gewerkt. Werkgevers liggen op koers naar een duurzame en inclusieve samenleving.

Mark Hendriks
Expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs