Hoe vitaal is jouw onderneming? In deze woelige tijden kun je deze vraag op meerdere manieren beantwoorden. Puur bekeken vanuit de bedrijfseconomische hoek luidt de essentie: is jouw onderneming financieel gezond en zijn er voldoende buffers om deze periode door te komen? En meer bekeken vanuit de human capital benadering: zijn jouw werknemers ‘fit voor de job’ en zijn zij voldoende toegerust om hun werk goed te kunnen uitvoeren?
Ikzelf ben ervan overtuigd dat beide zaken essentieel zijn om de continuïteit van bedrijven te kunnen garanderen.

Als voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging en lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW ben ik nauw betrokken bij de belangenbehartiging van ondernemers richting het kabinet. In algemene zin zijn wij heel tevreden over de financiële ondersteuning die de overheid biedt. Waar nodig en waar mogelijk hebben wij aanpassingen weten te bewerkstelligen. Daarmee hebben wij bijvoorbeeld groepen ondernemers die ‘vergeten’ waren, kunnen helpen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld ook voor slecht draaiende dochterondernemingen binnen een holdingstructuur die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor ondersteuning. Daaruit blijkt maar weer eens het belang van onze krachtenbundeling.

Waar het nu wel op aankomt, is dat de overheid de in het vooruitzicht gestelde investeringen in bijvoorbeeld de bouw en infrastructuur ook echt versneld in de praktijk gaat brengen. Ook hierin pakt de LWV door. Ze gaat samen met ondernemers, de Provincie Limburg en de gemeenten aan de slag om hier (echt) werk van te maken. Dat alles om de bedrijfseconomische vitaliteit van Limburgse ondernemingen op peil te houden.

Als we dan vervolgens kijken naar het menselijk kapitaal binnen ondernemingen ben ik er vast van overtuigd dat waardering, ook in de vorm van een schouderklop, voor medewerkers heel belangrijk is. Nog veel belangrijker dan bijvoorbeeld een bonus. Kijk naar de zorg: de bonus van 1000 euro is leuk (en voor veel medewerkers natuurlijk erg welkom), maar ik denk dat de openlijke waardering die door het grote publiek werd uitgesproken in hun geheugen gegrift zal blijven staan.

Naast het belang van waardering voor onze werknemers heeft deze crisis ook aangetoond dat we ervoor moeten zorgen dat mensen weerbaar zijn, wendbaar en snel kunnen inspelen op veranderingen. De ontwikkeling van ‘een leven lang leren’-cultuur binnen bedrijven is daarvoor van groot belang. Net als een goede fysieke en mentale gesteldheid: kijk alleen al naar wat thuiswerken met twee kinderen met zich meebrengt. Ondernemers kunnen van ons verwachten dat wij hen de komende tijd (samen met onze partners) gaan ondersteunen op dit gebied.

Zoals ik al aangaf ben ik ervan overtuigd dat het één niet zonder het ander kan. Gezonde financiën én gezonde mensen zijn de sleutel. Charles Darwin zei het al: ‘Het zijn niet de sterksten die overleven, maar degenen die zich het beste aanpassen aan de omgeving’.

Giel Braun
Voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging