Op korte termijn legt de minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voorstellen voor aan de Tweede Kamer om de instroom van internationale studenten in het Nederlandse onderwijs te beperken. Werkgevers in Limburg maken zich grote zorgen over de impact hiervan op grensregio’s zoals de onze.

Vorige maand riep de LWV samen met VNO-NCW Brabant-Zeeland en de FNV op tot maatwerk. In een brief die we vandaag samen met andere Limburgse werkgevers naar de minister stuurden, vragen we de minister wederom om Limburg niet over één kam te scheren met de Randstad.

We begrijpen dat de problemen die in de Randstad zijn ontstaan met de beschikbaarheid van studieplekken voor Nederlandse studenten en de druk op huisvesting in de Randstadsteden, om een oplossing vragen. Internationale studenten vormen in Limburg echter geen probleem, integendeel. Wij hebben voldoende studieplaatsen voor hen en hebben ook niet dezelfde problemen met onze studenten.

Internationale studenten zijn juist onmisbaar voor onze regio, die zich mede dankzij de kennisinstellingen een lastig verleden achter zich laat en waar grote kansen zijn voor economische groei. Voor ons zijn deze studenten een belangrijke groep van toekomstige werknemers. Broodnodige mensen die onmisbaar zijn om, in deze tijd met een groot tekort aan werknemers, de vacatures in te vullen en de Limburgse economische motor op stoom te houden.

Beperking van de instroom van internationale studenten raakt in Limburg niet alleen het onderwijs: het zal ook desastreuze gevolgen hebben voor de economie en samenleving van Limburg. Het gaat hier om de toekomst en vitaliteit van de grensregio. Wij pleiten voor maatwerk, waarmee te sterke groei van de aantallen internationale studenten in de Randstad kan worden tegengegaan en tegelijkertijd deze instroom in de regio op peil kan worden gehouden.

Het Limburgs bedrijfsleven heeft dan ook de handen ineen geslagen om deze zorgen onder de aandacht te brengen bij de minister.

Lees hier de brief aan minister Dijkgraaf