Persbericht van VNO-NCW / LWV – 4 april 2024

Uit nieuw onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid blijkt nu onomstotelijk dat de kosten van elektriciteit voor de industrie in Nederland schrikbarend hoger zijn dan in omringende landen. Een belangrijke oorzaak is de compensatie die andere landen aan hun industrie geven. Ook zijn de nettarieven in Nederland veel hoger. De effectieve elektriciteitskosten voor industriële grootverbruikers liggen hierdoor in omringende landen als Duitsland, Frankrijk en België tot wel 66% lager dan in Nederland. Ook is dit verschil het afgelopen jaar sterk gegroeid.

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW / LWV die veel industrie vertegenwoordigt is erg geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “Eindelijk is dit onomstotelijk aangetoond door de onderzoekers. De Nederlandse industrie heeft te maken met een zeer ongelijk speelveld door alle regelingen die andere landen in zetten om de elektriciteit voor hun bedrijven goedkoper te maken en hun lagere nettarieven. Dit kan zo niet doorgaan. Nu al dreigen verschillende bedrijven op de korte termijn in de problemen te komen doordat de productie stilligt of ze moeten concurreren tegen bedrijven die veel goedkoper kunnen werken. De vraag is of zo’n bedrijf ooit weer wordt opgestart. Voor de lange termijn nekken de structureel hogere kosten voor elektriciteit de investeringen in de noodzakelijke verduurzaming van Nederlandse bedrijven.”

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat onze buurlanden via allerlei regelingen hun industrie ondersteunen waardoor de elektriciteitsprijzen daar veel lager liggen. Nederland maakt van deze mogelijkheden geen gebruik of heeft ze recent afgeschaft (IKC en VCR). Hierdoor zien we dat grootverbruikers in Frankrijk tot wel 66% minder betalen dan in Nederland. In Duitsland is dat 52% minder en in België 41% minder. Ook worden de nettarieven daar anders berekend.

Huub Narinx, directeur LWV: “Het is cruciaal voor de Nederlandse en zeker ook de Limburgse industrie dat we in de concurrentieslag met het buitenland niet in eigen land op achterstand worden gezet. We zijn niet bang voor concurrentie maar het moet eerlijk zijn. We hebben hier topbedrijven en dat willen we zo houden.”

Volgens de ondernemersorganisatie is het zaak dat de Nederlandse politiek op korte termijn kijkt naar mogelijkheden die andere landen wel gebruiken en wij niet (IKC en VCR). Daarnaast is het zaak om de investeringen in het elektriciteitsnet (net als voor wegen en spoorwegen) collectief te gaan financieren. Dit mag ook ten koste gaan van de staatsschuld, omdat dit een investering is in ons verdienvermogen die zichzelf terugverdient. Tot slot moeten we vol doorpakken met het aanleggen van onder meer wind op zee, want door meer aanbod van groene stroom daalt ook de prijs van elektriciteit.