LimburgLeert functioneert sinds begin dit jaar als een verbindend platform waar alle werkende en werkzoekende Limburgers én werkgevers terecht kunnen voor een adviestraject en om- of bijscholing. In september werd een subsidieverzoek beloond met vijf miljoen euro van NL LeertDoor, een landelijk programma om werknemers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. “De drempel voor noodzakelijke, extra scholing en begeleiding wordt zo een heel stuk lager”, zegt Mark Hendriks van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), mede-initiatiefnemer en aanvrager van de subsidie.

Mark Hendriks en Ramon Niessen

Een leven lang ontwikkelen. Een inmiddels ingeburgerde term en bepaald geen overbodige luxe. “Elke sector is sterk in beweging”, licht Ramon Niessen toe, directeur van Leo Loopbaan, één van de kartrekkers van LimburgLeert. “ICT, Zorg, Horeca, Industrie, Logistiek; overal zien we automatisering, robotisering en veranderende functies en skills. Voor zowel werkgevers als werknemers is het zaak om bij te blijven, aan te haken bij alle nieuwe ontwikkelingen. En vooral ook flexibel te zijn. Dat betekent loopbaanontwikkeling, opleidingen en cursussen volgen en dat zo ongeveer tot het einde van je werkzame leven.”

Investeren

Makkelijker gezegd dan gedaan, weet ook Mark Hendriks, expertisemanager Arbeidsmarkt en Onderwijs bij de LWV. “Ondernemers en werkgevers weten wel wat er speelt in hun sector en beseffen heel goed dat ze hun mensen moeten laten bij- of omscholen. Ze zijn graag bereid te investeren in hun belangrijkste asset: mensen. Maar ze hebben niet altijd een goed beeld welke opleidingen en mogelijkheden er zijn. In Limburg Leert hebben we die samen met de onderwijsinstellingen (publiek en privaat) op een rijtje gezet per sector. Daarnaast zijn adviseurs beschikbaar die met werkgevers en werknemers uitzoeken wat de opties zijn en de verbindingen leggen met de opleiders. Op deze manier willen we het bedrijfsleven helpen om de noodzaak van een leven lang ontwikkelen ook concreet uit te voeren.”

Vijf miljoen
Limburg Leert is een platform, opgericht door de Provincie Limburg, de Leerwerkloketten en Arbeidsmarktregio’s, onderwijsorganisaties, werkgevers en coöperatie Leo Loopbaan. Dit platform willen de partijen laten uitgroeien tot dé plek waar je vanuit de Limburgse arbeidsmarkt opleidingsinformatie vindt én kunt krijgen. De extra subsidie die werd aangevraagd door de LWV en Leo Loopbaan geeft daaraan een flinke impuls.

Twaalf partijen voeren activiteiten uit om precies te zijn. “Geen gemakkelijk proces”, geeft Mark Hendriks aan, “maar het is ons goed gelukt om een gezamenlijk programma neer te zetten. Dusdanig doortimmerd dat we die vijf miljoen subsidie hebben binnengesleept. Absoluut een beloning voor de inzet van al die partijen. Samenwerking is essentieel, zoveel mogelijk verbindingen maken en samen de uitdagingen aangaan. Heel belangrijk in het kader van een overspannen arbeidsmarkt waarin we niet alleen iedereen nodig hebben, maar waarin we vooral de werknemers de bagage moeten geven om goed te blijven presteren. Een extra opleiding of de overstap naar een andere functie maakt mensen fit voor hun job. Ze hebben er meer plezier in en voelen zich beter. Voor werkgevers is dit ook een extra tool om mensen te binden en te boeien en dus te behouden.”

Drempel
Vanuit LimburgLeert worden al een klein half jaar werkgevers en werknemers geadviseerd over bij- of omscholing. Ook is al behoorlijk aantal mensen gestart met een opleiding. Met de vijf miljoen euro subsidie kunnen de adviessessies en de veel scholingstrajecten nu mét subsidie aangeboden worden. “De financiële drempel valt zo weg”, aldus Ramon Niessen. “Opleidingen zijn immers niet gratis. We verwachten van de instellingen een bepaald aanbod en een hoge kwaliteit. Onderwijs en advies door gecertificeerde professionals dus, aansluitend op de vraag. Dat vergt investeringen. Met de subsidies kunnen we nu de meeste opleidingen met hoge korting aan de werknemers aanbieden. Interessant voor de werkgevers, want meestal betalen zij de factuur. We verwachten dus wel dat er veel belangstelling is.”

Trajecten
Die is er al, zegt Mark Hendriks. “We hebben de uitvraag gedaan onder de partners en daaruit kwam naar voren dat er direct behoefte is voor ruim zes miljoen euro aan trajecten We denken de komende twaalf maanden 1.300 adviestrajecten en 6.000 trajecten voor de bijna 300 verschillende scholingstrajecten uit te zetten.”