11 december 2023 – Persbericht van de LWV n.a.v. verkiezingsuitslag:

In een enquête, afgelopen week uitgezet door de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) onder haar leden naar aanleiding van de recente verkiezingsuitslag, geeft een overgrote meerderheid van ruim 65% aan dat zij van mening zijn dat de PVV samen met de VVD, NSC en BBB een kabinet zou moeten vormen.

De werkgevers vinden dat het land niet stil moet vallen met een ellenlange formatie, maar dat we in Nederland aan de slag moeten. Er zijn tal van zaken zoals hoge energie- en grondstoffenprijzen, een overspannen arbeidsmarkt, stikstofproblematiek en netcongestie die een stevige aanpak nodig hebben.

Opvallend is dat ongeveer evenveel werkgevers de verwachting uitspreken dat deze verkiezingsuitslag negatief uitpakt, als dat men denkt dat dit positief uitpakt. Minderheidskabinetten worden niet omarmt zo laat de enquête zien.

Verder valt op dat, hoewel de werkgevers aangeven dat de PVV mee moet regeren, men wel via de open vraagstelling aangeeft dat een zogenaamde Nexit (uit EU stappen) voor werkgevers in Limburg geen optie is.

Bekijk hier de resultaten van de LWV-Verkiezingspoll