Heb je medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst die je graag een scholing aanbiedt? Via LimburgLeert kan dat nu gratis. Specifiek gaat het om cursussen in Nederlandse taal, werknemersvaardigheden, digitale vaardigheden en opleidingen tot assistent. Wees er snel bij, want in eerste instantie is er plaats voor 200 medewerkers.  

In de banenafspraak hebben kabinet en werkgevers afgesproken om zich tot en met 2026 sterk te maken voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Eind 2022 waren er daarvan een kleine 81.000 gerealiseerd. Ook Limburgse werkgevers hebben veel mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. Dat is mooi. Om hen blijvend aan het werk te houden, is het belangrijk dat je als werkgever investeert in hun ontwikkeling. Op initiatief van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), VISTA college en LimburgLeert kan dit nu door een subsidie van het Regionaal Werkbedrijf gratis worden aangeboden.

Inspelen op behoeften
Uit een inventarisatie bij bedrijven blijkt dat er vooral behoefte is aan scholing in Nederlandse taal, digitale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Juist deze competenties helpen om goed op de werkvloer te kunnen functioneren. Daarom is gekozen voor cursussen op dit gebied. Daarnaast kunnen medewerkers in de doelgroep ook trajecten volgen tot assistent bouwen, dienstverlening, verkoop, logistiek, horeca, techniek of mobiliteit. Het gaat om praktijkleren, waarbij de deelnemer op de werkvloer stap voor stap een aantal taken aanleert. Dit leidt tot een praktijkverklaring, die een stevig fundament legt voor verdere ontwikkeling.

Zo werkt het
Wil jij medewerkers met een arbeidsbeperking helpen om zich te ontwikkelen? Ga dan naar LimburgLeert.nl en kijk onder de knop ‘voor werkgevers’. Hier vind je alle informatie en scholingen. In eerste instantie gaat het om een proef van 200 trajecten voor werkgevers in Zuid-Limburg. In een later stadium kunnen ook werkgevers in Noord- en Midden-Limburg meedoen.