Nu de ergste schrik van de coronacrisis achter de rug is, wordt door alle partijen hard gewerkt om er weer bovenop te komen. Op nationaal niveau werden diverse noodpakketten georganiseerd, maar zeker ook op provinciaal niveau hebben we niet stilgezeten. In het zogenoemde Bestuurlijk Overleg werken de provincie Limburg, de arbeidsmarktregio’s, het UWV, het onderwijs, vakbonden en  werkgevers eendrachtig samen om sterker uit de crisis te komen dan dat we erin zijn gegaan. Een onderwerp dat daarbij hoog op de agenda staat is scholing.

Door de coronacrisis is het eens te meer duidelijk geworden dat een baan voor het leven niet meer bestaat. Ze heeft ons laten inzien dat we behoefte hebben aan flexibele, weerbare en wendbare werknemers. Scholing is daarbij de sleutel. Vandaar ook dat is gewerkt aan de opzet van een digitaal scholingsplatform, genaamd Limburg Leert.

Natuurlijk wisten we allang dat voor alle werkenden voortdurende scholing, met andere woorden: een leven lang ontwikkelen, van groot belang is. In onze provincie wordt hier invulling aan gegeven door onder andere Leo Loopbaan en de Leerwerkloketten. In de praktijk is het echter moeilijk gebleken om grote groepen werknemers te bereiken en het belang van voortdurende scholing te laten doordringen. Door de coronacrisis komt dit in een stroomversnelling, mede doordat digitale mogelijkheden noodzakelijkerwijs veel beter worden benut.

Via het digitale scholingsplatform worden zogenoemde micro-learnings (digitale vaardigheden, 21th century skills) aangeboden om mensen in korte tijd met onderwerpen bekend te maken, maar er zijn ook vakgerichte, specialistische opleidingen. Om te voorkomen dat bezoekers van het platform verzuipen in het grote aanbod, bestaat de mogelijkheid tot interactie met loopbaanbegeleiders en adviseurs, Geïnteresseerden kunnen real time chatten, maar bijvoorbeeld ook videobellen is mogelijk. Aanvullend blijft ook de mogelijkheid bestaan voor meer diepgaande persoonlijke begeleiding.

De Limburgse Werkgevers Vereniging heeft onlangs, samen met Leo Loopbaan, groen licht gekregen op een subsidieaanvraag van in totaal 5 miljoen euro. Hiermee wordt het aanbod op LimburgLeert flink uitgebreid en kunnen 7.000 Limburgers gebruiken maken van ontwikkeladviezen, begeleidingstrajecten en scholing. Dit kunnen trainingen en cursussen zijn, maar ook het behalen van praktijkverklaringen, MBO-certificaten en BBL-opleidingen.

Met deze ontwikkeling spelen we in op de steeds sneller veranderende wereld. Nu onder invloed van de coronacrisis, maar wellicht volgend jaar onder invloed van een disruptieve innovatie. Met het platform LimburgLeert krijgen mensen de mogelijkheid actief met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. De verwachting is dat ze op deze manier sterker uit de crisis komen dan dat ze erin zijn gegaan. Want hoe je het ook wendt of keert: Leven Lang Ontwikkelen is een niet meer om te keren trend, die in grote mate bepalend is voor de vraag wie wel en wie niet actief kan blijven in onze economie. Jolande Sap (oud-fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer) zei het een aantal jaren geleden al als voorzitter van een onderzoekscommissie in het MBO: ‘Scholing is de sociale zekerheid van de toekomst’.

Mark Hendriks*
Expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs

*Mark Hendriks is expertisemanager Arbeidsmarkt en Onderwijs bij de Limburgse Werkgevers Vereniging. Hij vervangt de komende twee maanden de blogs van LWV-voorzitter Giel Braun.