Twee jaar geleden richtte de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) drie expertisecentra in. Bedoeld als vraagbaak voor de 1300 leden, om antwoorden te formuleren op actuele vraagstukken en de lobby te verstevigen. Corona zette een rem op de vele geplande bijeenkomsten en kennissessies, maar directeur Huub Narinx ziet ook positieve kanten van de pandemie. “Juist nu wordt duidelijk dat we meer moeten samenwerken, dat we het niet alleen kunnen. Mobiliteit, duurzaamheid, arbeidsmarkt; stuk voor stuk thema’s die brede expertise vragen van ons allemaal, zeker van ondernemers.”

Binnen de kenniscentra Arbeidsmarkt & Onderwijs, Infrastructuur & Ruimte en Duurzaamheid & Innovatie brengen de expertisema-nagers van de inmiddels 100-jarige werkgeversvereniging ondernemers en experts bij elkaar. Verdeeld over drie beleidsterreinen zodat de thema’s ook voldoende uitgediept kunnen worden en de managers de passende expertise erbij kunnen zoeken.

Bijvoorbeeld hoe het nijpende personeelstekort op de Limburgse arbeidsmarkt op te lossen. Of is dat tekort er niet meer na corona? Huub Narinx hoeft niet lang na te denken. “Er komt ook een post-coronatijd. Het personeelstekort zal zeker niet verdwenen zijn. We zijn nog volop bezig met het 100.000-banen plan, de inzet van mensen met een beperking en werknemers uit andere landen. In sommige sectoren is misschien even een dip, in andere groeit de vraag naar mensen alleen maar.”

Arbeidsmarkt
Er is het voorbije half jaar veelvuldig een beroep gedaan op het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs onder leiding van Mark Hendriks. “De arbeidsmarkt is sterk veranderd sinds maart. Opeens moeten we de slag maken naar thuiswerken, communiceren via het beeldscherm. Dat gaat niet vanzelf. Er is scholing nodig, flexibiliteit, extra aandacht voor werkomstandigheden. Corona heeft wat betreft de digitale ontwikkelingen een stevig zetje gegeven. Onze leden helpen elkaar, delen tips en ervaringen. Dat is precies de bedoeling.”

Partijen verbinden
Het expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie, onder leiding van Sonja Demandt, krijgt eveneens meer vragen te verwerken. “Logisch. De noodzaak om duurzame oplossingen te bedenken en uit te voeren wordt enkel groter. De energietransitie komt eraan, we maken de slag naar duurzame materialen. Grote partijen zoals de Brightlands Campussen en multinationals maken vorderingen, komen met mooie innovaties. Maar het gaat erom dat ook de kleinere bedrijven en het mkb aanhaken bij de koplopers. We moeten het samen doen. Ons expertisecentrum heeft de ambitie om al die partijen met elkaar te verbinden. We hameren op kennisdeling, op samenwerking.”

Samen sterker
Samenwerking is ook in het expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte het sleutelwoord. Het centrum staat onder leiding van Rik Derksen die ook voor de werkgeversvereniging van Brabant en Zeeland werkt. “Daar is niets vreemds aan”, zegt Huub Narinx. “Op het gebied van infra wordt het hoog tijd dat we als Zuid-Nederland samen een vuist maken in Den Haag. Verbetering van de A58 en de A67 bijvoorbeeld is in het belang van de drie provincies. Het is niet effectief als we los van elkaar om geld gaan vragen. Samen staan we sterker en daarom trekken we meer samen op.”

Wordt dan de stem van de regionale ondernemers nog wel gehoord? “Ja, we halen eerst de kennis en visie op in onze eigen kring, delen die met de collega’s in Brabant en Zeeland en melden ons met een doortimmerd gezamenlijk plan aan bij moederorganisatie VNO-NCW. Liefst nog met steun van de provinciebesturen staan we dan sterk in Den Haag. Afgelopen zomer hebben we een digitale conferentie gehad met betrokken gedeputeerden over het OV-plan 2020-2040. Een uitstekende sessie waarin we een visie hebben neergelegd.”

Concrete acties
In de expertisecentra komen de drie uitgangspunten van de LWV duidelijk naar voren: verbinden, versterken en vertegenwoordigen. “Richting ondernemers zijn we er in de eerste plaats om te ondersteunen met concrete acties”, besluit Huub Narinx. “Daarvoor hebben we de centra ingericht. Echter, daar halen we ook munitie op voor onze lobby. We hebben wat te bieden hier in Limburg, hier gebeuren mooie dingen. Dat mag best wat duidelijker landelijk neergezet worden.”