Heb ik voldoende werknemers als de economie aantrekt? Kan ik afschalen als het tegenzit? Zijn mijn mensen voldoende opgeleid, breed inzetbaar en hoe blijven ze gezond? Vragen die veel ondernemers zich stellen, zeker in deze onzekere coronatijd. De Future Proof Human Capital Scan geeft antwoorden en helpt bij het vinden van oplossingen.

De naam zegt het al: de Future Proof Human Capital Scan brengt in beeld of een bedrijf klaar is voor de toekomst. “Althans op het gebied van Human Resources”, zegt Mark Hendriks, expertisemanager Arbeidsmarkt en Onderwijs bij de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). “We weten dat veel ondernemers worstelen met verschillende vraagstukken. Flexibel op- en afschalen is er één van. Natuurlijk kun je mee-ademen met de marktvraag door uitzendkrachten in te huren of weer af te stoten, maar is dat altijd de beste oplossing? Zeker in een krappe arbeidsmarkt wil je liever de goede en ervaren mensen aan je binden. Maar wat als het minder gaat? Met de scan halen we boven water of de ondernemer kan mee-ademen met een veranderende vraag.”

Veranderen
Een belangrijk vraagstuk dat mee-ademen, zegt prof. dr. Jol Stoffers, lector Employability aan Zuyd Hogeschool en hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland. “Temeer omdat de economie zo snel verandert. Vroeger had je cycli van pakweg vijf jaar, nu ligt het tempo veel hoger. Dat heeft niet alleen te maken met deze crisis, maar vooral ook met technologische ontwikkelingen, ICT, data intelligence en de snel veranderende verhoudingen in de wereld. Dat vertaalt zich ook naar de bedrijven hier in Limburg. Van hen wordt verwacht dat ze wendbaar zijn, snel kunnen reageren en zelfs hun strategie inrichten op de volatiliteit in Europa. In dat verband is de employability en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers cruciaal.”

Beeld
Met deze thema’s benoemt de professor, naast het op- en afschalen, de vier pijlers van de Future Proof Human Capital Scan, afgelopen najaar ontwikkeld door het Zuyd Lectoraat Employability in samen-werking met de LWV en Leo Loopbaan. “Geen wetenschappelijk instrument, maar juist in deze crisis hebben we ge-kozen voor een praktijkgericht- en breed toegankelijk instrument”, benadrukt Jol Stoffers. “Het gaat erom dat we een beeld krijgen hoe de ondernemer zijn HR-zaken geregeld heeft, welke problemen hij ervaart en hoe hij de toekomst ziet. Basis van de scan zijn de antwoorden van die ondernemer op een aantal vragen over de vier genoemde thema’s. Vervolgens gaan we de antwoorden analyseren en trekken we conclusies.”

Advies
En daarbij blijft het niet, vult Mark Hendriks aan. “Nee, ten eerste vergelijken we de analyse met andere scans in de branche van de ondernemer. Een goede benchmark zet zaken vaak in het juiste perspectief en maakt duidelijk dat je niet de enige bent met vragen en onzekerheden. Vervolgens koppelen we aan de analyse ook een uitgebreid persoonlijk advies en indien gewenst een plan van aanpak.” Met dat plan van aanpak komen de part-ners van LWV nadrukkelijk in beeld: de Leerwerkloketten, LWV Business College, WSP en Leo Loopbaan.

Kennis
“Bij deze clubs zit heel veel kennis en expertise op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaanbegeleiding en levenlang leren”, zegt Ramon Niessen, directeur van Leo Loopbaan. “Organisaties met brede netwerken. Een scan is mooi, maar je moet er ook concreet mee aan de slag kunnen. Met een ontwikkelplan wellicht, workshops, intervisie, webinars of door samenwerking te zoeken met andere bedrijven. Misschien kan er onderling personeel geruild worden, kunnen medewerkers elders invallen als het bij het eigen bedrijf wat rustiger is. We moeten creatief zijn, de beschikbare mensen zo goed mogelijk inzetten en ze up-to-date houden.”

De scan is bedoeld voor bedrijven met minstens 10 en maximaal 300 werknemers en is kosteloos. Mark Hendriks: “De Future Proof Human Capital Scan past in het landelijke project Perspectief op Werk. Aanvankelijk vooral gericht op het werven van mensen met een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt om de krapte aan per-soneel op te lossen. Met de scan trekken we dat project wat breder en kijken we nadrukkelijk naar het totale HR-plaatje binnen een bedrijf. Zo dragen we bij aan een gezondere arbeidsmarkt in Limburg.”

Inzicht
Deelnemers aan de scan krijgen dus snel en kosteloos inzicht in hun belangrijkste HR-uitdagingen. Daarnaast krijgen ze concrete handvatten om deze uitdagingen op te pakken en worden hun prestaties vergeleken met branchegenoten (bench-mark). De eerste scanronde is inmiddels gehouden, de komende maanden verwacht de LWV nog tientallen aanmeldingen.