“Als dit in de Randstad was gebeurd, was het al lang geregeld.” Heb je dit ook horen zeggen? Met name in de nasleep van de hoogwaterellende in Limburg? Dat typische Limburgse gedrag dat we weer achtergesteld zijn? Wanneer houden we hier eens mee op?

We brengen onszelf in de positie van underdog of nog erger, minderwaardig ten opzichte van andere landsdelen. Dat is wat mij betreft helemaal klaar. Wij mogen trots zijn op Limburg, op onze samenleving hier, onze ondernemers, onze cultuur, ons landschap, onze taal, ons bier en noem maar op!

Het is tijd voor Limburgs zelfbewustzijn, voor de overtuiging dat we hulp krijgen omdat we die ook verdienen als dat nodig is. En natuurlijk vinden er discussies plaats met verzekeringsmaatschappijen en overheden en zijn we erkend als rampgebied waardoor er extra mogelijkheden tot tegemoetkoming (let wel tegemoetkoming schade en niet schadeloosstelling) kunnen worden uitgewerkt. Daar moeten we ons met opgeheven hoofd en met vereende krachten voor inzetten. En voor eens en altijd stoppen met geneuzel dat we achtergesteld gebied zijn.

Het koningspaar is geweest, de premier is geweest, leuk voor de symboliek, maar we moeten nu zorgen dat Limburg, de Limburgers en het bedrijfsleven zo goed mogelijk worden ondersteund binnen de mogelijkheden die er zijn of die moeten worden gecreëerd. De waterbeheersing van de toekomst zal een prominente plek moeten krijgen op de politieke agenda. De hand aan de ploeg, er is veel te doen.

‘Wie sjoen os Limburg is’ dragen wij met z’n allen uit! En dat hoort niet alleen de zuiderling te weten!

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging