De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland presenteerden onlangs onder de titel ‘Ondernemen voor brede welvaart’ hun toekomstvisie. Basis vormt het Rijnlandse model met de nadruk op duurzaamheid, inclusie en innovatie. “Precies de waarden zoals we die in Limburg al jaren koesteren”, zegt Huub Narinx, directeur van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). “Mooi om te zien dat ondernemend Nederland die nu ook omarmt.”
Tekst: Jos Cortenraad

De ondernemersorganisaties gebruikten de coronacrisis onder andere om eens goed na te denken over de strategie voor de komende tien jaar. Daarbij werd input opgehaald bij alle aangesloten, regionale verenigingen zoals de LWV. Dit leidde bij VNO/NCW tot een nieuwe middellange termijn visie met aandacht voor verdienvermogen, duurzaamheid, inclusie en innovatie. De belangrijkste uitgangspunten voor de toekomst.

Niet verbaasd
Huub Narinx kwam geen verrassingen tegen in de lijst. “Nee, integendeel”, zegt de vier jaar geleden aangetreden directeur van de LWV. “Wij hebben in 2019 al onze missie goed tegen het licht gehouden en vertaald in drie concrete hoofdstukken. Met onze expertisecentra Arbeidsmarkt&Onderwijs, Duurzaamheid&Innovatie en Infrastructuur&Ruimte spelen we in op de grote vraagstukken van deze tijd. In de visie van onze moedervereniging VNO-NCW en MKB Nederland zien we die nu terug. Natuurlijk is dat niet alleen onze verdienste, maar tijdens de verschillende overleggen en inspraakrondes hebben we onze standpunten wel breed kunnen etaleren. We kregen veel bijval, dus ik ben niet verbaasd dat we die nu terugvinden in de beleidsplannen.”

Rijnlandse model
Het meest verguld is Huub Narinx nog met de keuze voor het Rijnlandse model. “Het model van samenwerking, met goed werkgeverschap, aandacht voor educatie en duurzame relaties. En een duidelijke rol voor de overheid. Uiteraard is Limburg door de ligging tegen de Duitse grens beïnvloed door het Rijnlandse model, maar we hebben hier ook veel goede ervaringen met de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Kijk naar de Brightlands Campussen en met name naar de Greenport Campus in Venlo die een grote rol speelt bij de ambities om Gezondste Regio van het land te worden. Ik ben van mening dat intense samenwerking tussen alle partijen een must is als we de grote uitdagingen van de komende jaren het hoofd willen bieden. In Den Haag is dat besef nu ook heel duidelijk.”

Samen investeren
De LWV-voorman doelt in eerste instantie op de energietransitie om de klimaatverandering te stoppen. “We moeten overschakelen naar duurzame energiebronnen en die ook nog eens betaalbaar houden. Circulariteit is hot. Meer spullen recyclen, van afval grondstof maken, verantwoord produceren én consumeren. De bal ligt nadrukkelijk bij het bedrijfsleven en de burgers. Ondernemers krijgen regels opgelegd, moeten doelen halen. Zeker, dat vergt offers en investeringen. Maar het heeft geen zin om daar als een soort ondernemersvakbond tegen te ageren. Juist niet. Wij moeten het doen: zorgen voor een leefbare wereld voor de komende generaties. Maar de overheden moeten ook investeren, faciliteiten scheppen en aanjagen. Niet met straffen, maar met beloningen. Zo werkt het Rijnlandse model. Mooi voorbeeld hier in Noord-Limburg is de pilot met verduurzaming van bedrijventerreinen in Venlo. Fabrieksdaken worden dichtgelegd met zonnepanelen, er wordt vergroend tegen hittestress en er wordt regenwater opgevangen om te gebruiken in droge tijden. Een project waarbij tientallen partijen betrokken zijn.”

Iedereen kansen
Behalve de nadruk op de energietransitie focust de LWV, net als VNO-NCW, op ‘eerlijk werk en een duurzame economische groei’. “Iedereen moet de kans krijgen om te werken tegen een eerlijk salaris”, aldus Huub Narinx. “Dat geldt ook voor mensen met een beperking en migranten. Ik pleit voor inclusiviteit, kansen voor iedereen. Te veel mensen krijgen die kans niet en zitten werkloos thuis op de bank. Dat is naar voor hen, maar ook voor onze economie. We hebben iedereen nodig, zeker in sectoren als de logistiek en de industrie. Niet iedereen weet dat het in Noord-Limburg wemelt van wereldmarktleiders in diverse industrieën. Het is een van de grootste logistieke knooppunten van West-Europa. Willen we verantwoord en duurzaam blijven groeien, dan zal het arbeidspotentieel benut moeten worden. Werknemers en werkgevers moeten investeren in scholing, in bijblijven. Ook hier zien we een overheid en kennisinstellingen die mee-investeren. Bij ons komen die lijntjes samen in het Expertisecentrum Arbeidsmarkt&Onderwijs. Afgelopen maand nog hebben we vijf miljoen euro subsidie toegezegd gekregen voor ons her- en bijscholingsproject Limburg Leert. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Slimme mobiliteit
Investeren in bereikbaarheid en mobiliteit blijft een belangrijk speerpunt voor de LWV, terugkerend in het in expertisecentrum Infrastructuur&Ruimte. “Ook door de werkgeversverenigingen duidelijk benoemd”, stelt Huub Narinx vast. “Het gaat niet om nieuwe wegen, wel om slimme mobiliteit. Het koppelen van modaliteiten weg, water en spoor. Omschakelen naar elektrisch vervoer en schone technologieën. Onmisbaar als we de transitie naar duurzaamheid willen maken en toch een boterham blijven verdienen. Als we die brede welvaart willen garanderen. En ik herhaal het nog een keer: we moeten het samen doen. Als LWV brengen we de partijen bij elkaar,  verbinden we ondernemers en ondersteunen we met kennis.”