De toekomst laat zich moeilijk voorspellen en brengt vaak veel verrassingen met zich mee. De coronatijd heeft ons wat dat betreft met de neus op de feiten gedrukt. Het betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen en afwachten wat de toekomst ons zal brengen. We moeten bedrijven en hun werknemers zo goed mogelijk voorbereiden op de (vaak ongewisse) toekomst.

Ad hoc
Wat we tijdens deze crisis vooral hebben gezien, is dat heel erg ad hoc gereageerd wordt: vooral gericht op de huidige omstandigheden en op wat er nu moet gebeuren. Aan de ene kant is dat goed, want er moeten overal brandjes geblust worden en problemen worden opgelost. Zo kunnen we bedrijven die van de ene op de andere dag moeten sluiten niet aan hun lot overlaten. Maar aan de andere kant moeten we wel oog hebben voor de langere termijn. Zijn we goed voorbereid op een eventuele volgende crisis? Wat kunnen we nu doen om de impact van zo’n onvermijdelijke volgende crisis te verkleinen?

Systeem
Wat we missen, is een goed systeem om beter met onverwachte omstandigheden te kunnen omgaan. Neem bijvoorbeeld het feit dat sommige sectoren nu slecht draaien en werknemers moeten ontslaan. Het zou mooi zijn als we deze mensen kunnen begeleiden naar andere sectoren, waar wel werk is. Daarom worden in de drie Limburgse arbeidsmarktregio’s Regionale Mobiliteitsteams opgericht. In deze teams werken partijen samen om mensen van werk naar werk te brengen. Voor de langere termijn is het streven erop gericht de arbeidsmobiliteit tussen sectoren te vereenvoudigen.

Besef
We zullen dus moeten bouwen aan een goed systeem, waarin we ook werkgevers en werknemers meenemen. Ook zij moeten beseffen dat niets voor de eeuwigheid is gebouwd. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn de kernwoorden. Diegenen die zich het beste aanpassen, zullen overleven.

Uitdagingen
In samenwerking met de drie Limburgse arbeidsmarktregio’s hebben het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool, Leo-Loopbaan en de LWV de ‘Future Proof Human Capital Scan’ ontwikkeld. Deze scan helpt ondernemers te ontdekken of zij klaar zijn voor de toekomst. De scan, waarvan inmiddels al 175 ondernemers gebruik hebben gemaakt, brengt doeltreffend in beeld op welke gebieden uitdagingen liggen voor een organisatie om klaar te zijn voor de toekomst. Thema’s zoals flexibel op- en afschalen, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit komen aan de orde. Het unieke van de scan is dat niet alleen de uitdagingen in kaart worden gebracht, maar dat ook een aanbod wordt gedaan om concrete stappen te zetten richting een toekomstbestendige organisatie. Daarbij zullen ook ongebaande wegen betreden worden en nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld en uitgeprobeerd. Hiermee maken we organisaties en hun werknemers sterker en bouwen we aan een solide infrastructuur om in de toekomst (onverhoopt maar waarschijnlijk onvermijdelijk) beter met dit soort crises te kunnen omgaan. Op naar een toekomstbestendig Limburg!

Mark Hendriks*
Expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs

*Mark Hendriks is expertisemanager Arbeidsmarkt en Onderwijs bij de Limburgse Werkgevers Vereniging. Hij vervangt de komende twee maanden de blogs van LWV-voorzitter Giel Braun.