Het voltrekt zich enigszins in de luwte. Maar onze drinkwaterzekerheid staat toch echt op het spel. Als we niet uitkijken organiseren we ons volgende probleem à la netcongestie waar we vervolgens weer jarenlang last van zullen hebben.

Drinkwaterzekerheid
Je vraagt je wellicht af, waar heeft hij het over? Drinkwaterzekerheid? In april verscheen er een RIVM-onderzoek naar de waterbeschikbaarheid voor de drinkwatervoorziening tot 2030. Dit rapport geeft inzicht in de vraag naar drinkwater nu en in de toekomst. Wat blijkt? We komen in de problemen en er zijn extra waterbronnen nodig. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar drinkwater zijn drinkwaterbedrijven samen met overheden op zoek naar mogelijkheden om de bestaande bronnen volledig in te zetten en om te zoeken naar nieuwe bronnen voor drinkwater.

Limburg onder water
Het klinkt gek, want vorig jaar liep Limburg nog onder water. Maar het probleem is dat we dit water eigenlijk niet meer vasthouden. Te veel en te hevige regenval zorgt voor enorme afvoer terwijl we juist moeten zorgen voor retentie van dit water, zodat het ook de grond in kan zakken. En je raadt het al, vergunningen vormen ook hier een probleem. Huidige vergunningen kunnen bovendien niet altijd volledig wordt gebruikt, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van het water. Nieuwe vergunningen nemen erg veel tijd in beslag. En als we dan niet opletten organiseren we zelf hier onze nieuwe netcongestie. We hebben het nu nog zelf in de hand, er is dus actie gewenst.

Besparen en hergebruiken
Dus zeg ik: wordt het niet eens tijd om écht aan de slag te gaan? In gesprek met bedrijven komen veel oplossingen langs om water te besparen en te hergebruiken. Laten we daar gebruik van maken. Want het is ook gek dat we voor veel proceswater ‘gewoon drinkwater’ gebruiken. Dat kan inmiddels écht wel anders. Maar dan is het nu tijd voor uitvoering en niet meer voor plannenmakerij.

Ron Coenen
Voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging