We leven hier in Limburg in een geweldig gebied: het mooie landschap, de cultuur, in één woord geweldig. En vergeet niet het internationale karakter, je bent in pakweg een kwartier in België of Duitsland.

Economen hebben berekend hoeveel procent onze economie zou groeien als we de beperkingen van de grens zouden weten op te heffen. Dit kwam maar liefst op een stijging van meer dan 6 procent uit! Wow, wat een mogelijkheden, die zijn grenzeloos. Dan blijkt bij de coronapandemie dat die grens opeens weer een ouderwets karakter krijgt. Eigen regels, eigen vertier zoeken et cetera aan alle kanten van deze niet zichtbare grens, procedures per land. We slagen er niet in om te snappen dat die oude grenzen ‘ouwe leem’ zijn en in het dagelijks verkeer er niet meer toe doen. We gaan wonen, winkelen en zoeken vertier aan deze, maar ook aan andere kant van de grens. Dat is toch ook de bedoeling? Toch krijgen we het politiek niet voor elkaar.

Waar we praten over Europa als machtsblok tegenover bijvoorbeeld China en Amerika, lukt het ons niet om een medewerker van een school in Maastricht die in België woont zonder problemen bijvoorbeeld 2 dagen thuis te laten werken! Hoe is het mogelijk? We hebben dat vanuit de LWV voor de coronatijd kunnen oplossen doordat Nederland, België en Duitsland voor die periode een generaal pardon hebben afgesproken. Wij blijven er ons voor inzetten dat de extra belastingheffing vanuit het woonland niet geheven mag worden als de medewerker bijvoorbeeld 2 in plaats van 1 dag thuiswerkt. Het kon geregeld worden tijdens corona dus kan en moet het ook erna. Hoezo grenzeloze mogelijkheden? Laten we zoveel mogelijk ouderwetse enge grensregels opheffen en grenzeloos genieten.

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging