De Limburgse Werkgevers Vereniging wordt wel gezien als de vakbond voor Limburgse ondernemers. Algemeen directeur Huub Narinx heeft er geen probleem mee, maar de definitie doet de LWV in zijn ogen tekort. “Het gaat erom dat we samen succesvol ondernemen. Naar elkaar luisteren en van elkaar leren. We zijn veel meer dan een lobbyclub of belangenvereniging.”

Tijden veranderen. De vakbonden en politieke partijen verliezen aanhang. De LWV kan bogen op een vrij stabiel ledenbestand dat al jaren schommelt tussen de 1250 en 1300. “We willen graag groeien”, zegt Huub Narinx, “het MKB ziet ons nog te veel als vertegenwoordiger van de grote ondernemingen. Als de belangenvereniging die in Den Haag lobbyt voor een bredere A2, betere faciliteiten voor ondernemers, een gunstiger ondernemersklimaat. Zaken die vooral de grote ondernemingen in Limburg aanspre-ken. Natuurlijk, lobbyen doen we ook. Een spel van lange adem, van tientallen gesprekken en bijeenkomsten die op de lange termijn resultaten opleveren voor alle ondernemers. Essentieel voor de Limburgse economie, maar juist het MKB hebben we veel meer te bieden. De LWV is een kenniscentrum voor ondernemers. Juist voor ondernemers die niet de luxe hebben van een eigen HR- of marketingafdeling, eigen researchers of specialisten. We brengen ondernemers samen, huren experts in en laten hen samen oplossingen bedenken. De LWV verbindt, haalt het beste uit de ondernemers en maakt Limburg als onderne-mende provincie steeds beter.”

Expertisecentra: juist voor het MKB
Om ondernemers concreet te ondersteunen richtte de LWV twee jaar geleden zogenoemde Expertisecentra in. Momenteel zijn er dat drie: Arbeidsmarkt en Onderwijs, Infrastructuur en Ruimte, Verduurzaming en Innovatie. “Puur gericht dus op de actuele vraagstukken”, vervolgt Huub Narinx. “Ondernemers lopen nu vooral aan tegen een krappe arbeidsmarkt. De vraag is hoe we zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen en hoe de scholen hun opleidingen moeten inrichten om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven. Daar zijn geen standaardrecepten of formules voor, dat moet je samen uitzoeken en oplossen. Dat doen we dus in het expertisecentrum. Ondernemers en deskundigen gaan samen aan de slag en dat levert de nodige bruikbare ideeën en remedies op.”

Oplossingen
Hetzelfde geldt voor Infrastructuur en Ruimte. “Dat is niet alleen een kwestie van meer asfalt. Het gaat om slimme oplossingen, het spreiden van werktijden, het anders reizen, betere inrich-ting van het openbaar vervoer. Dat is niet exclusief een vraagstuk voor de overheid, ook daarin bedenken we samen oplossingen. Net zoals de uitdagingen op het gebied van verduurzaming en innovatie. Handboeken zijn er niet, wel best practises en ervaringen van ondernemers. In de Expertisecentra brengen we zo veel mogelijk kennis en kunde bij elkaar.”

Business College
Nieuw naast de Expertisecentra is het LWV Business College. “Noem het een Limburgs Nyenrode”, aldus Huub Narinx. “We hebben in ons netwerk meer dan genoeg experts die hun kennis kunnen delen. Ondernemers en deskundigen die dagelijks werken aan innovaties, infra en duurzaamheid. Beschikbaar voor onze leden in de vorm van workshops en cursussen. Bijeenkomsten waarin ondernemers samen oplossingen bedenken en toetsen. Belangrijk is wel dat deelnemers ook bereid zijn om hun eigen kennis en kunde te delen. De LWV is een vereniging waar je veel kunt halen en waarin je ook wat meeneemt.”