‘Een constructief overleg over het vestigingsklimaat.’ Zo typeert Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW het overleg met verschillende bewindslieden en bedrijven op 2 februari in het Catshuis.

‘Nederland staat aan de vooravond van een enorme transformatie van de economie. De verduurzaming en digitalisering daarvan vraagt tientallen miljarden aan noodzakelijke investeringen van bedrijven, van klein tot groot. Daarom is het belangrijk om als land aantrekkelijk te zijn voor die investeringen. Dat is waar het brede onderwerp van het vestigingsklimaat over gaat. Belangrijk hiervoor zijn onder meer stabiel overheidsbeleid, een eerlijk speelveld en de juiste randvoorwaarden voor die nieuwe economie en alle investeringen die daarmee gemoeid zijn,’ aldus Thijssen. ‘Het is goed dat het Kabinet hier met bedrijven over spreekt en dit gesprek moeten we continu blijven voeren met elkaar voor de toekomst van ons land.’  

‘Positief onderscheiden op het versnellen van de verduurzaming’
In het gesprek ging het onder andere over het belang van het verder versterken en harmoniseren van de Europese interne markt om zo de stevige concurrentie met de Verenigde Staten en China aan te kunnen. Ook basiszaken waar ieder land aan moet blijven werken om aantrekkelijk te zijn voor investeringen kwamen uitgebreid aan bod, zoals het verbeteren van de onderwijsprestaties, voldoende aanbod van (internationaal) talent, het voorkomen van overregulering en de zorg voor een eerlijk speelveld ten opzichte van andere landen. Ook het feit dat dat Nederland zich positief zou moeten onderscheiden ten opzichte van andere landen kwam uitgebreid ter sprake. Zo is het cruciaal de randvoorwaarden voor verduurzaming hier versneld op orde te brengen, zoals het realiseren van de benodigde energie-infrastructuur.

Al langer bestaande zorgen
VNO-NCW heeft al langer zorgen over de verslechtering van het vestigingsklimaat in Nederland. Zo stuurde de ondernemersorganisaties afgelopen zomer nog zo’n 100 voorbeelden naar het Kabinet hoe ons land vastloopt en waardoor duurzame projecten tot stilstand dreigen te komen en we op lange termijn als land slechter af zijn. Ook brachten de ondernemersorganisatie vorig jaar een Manifest uit met zo’n 120 prominente topbestuurders (gedeputeerden, burgemeesters, topwetenschappers en onderwijsbestuurders) waarin deze hun zorgen uitspraken over het ondernemingsklimaat in Nederland en wat er nodig is om dat tij te keren.

Meer weten?
Lees o.a. dit opinieartikel uit NRC van Ingrid Thijssen over het vestigingsklimaat: Thijssen: ‘Stop de vrije val van ons vestigingsklimaat’ | VNO-NCW