Op 15 maart 2023 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De plannen die de politieke partijen maken in de verkiezingsprogramma’s, en mogelijk later terugkomen in het coalitieakkoord, zijn van groot belang voor het Limburgse bedrijfsleven. Vanuit Ondernemend Limburg voorzien wij onze toekomstige provinciebestuurders graag van input: wat zijn dé belangrijkste dossiers volgens ondernemers in onze provincie, en wat moet daarop gebeuren?

Ondernemend Limburg, een samenwerkingsverband tussen de LWV, LLTB en MKB-Limburg, werkt aan een zo sterk mogelijke positionering van de gezamenlijke ondernemersbelangen in Limburg. In de laatste maanden van 2022 had Ondernemend Limburg contact met diverse politieke partijen, die op 15 maart 2023 deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg. Tijdens verschillende gesprekken werden standpunten en ideeën over belangrijke, op Limburgse ondernemers gerichte, thema’s belicht en zijn Limburgse onderwerpen met hen gedeeld.

De gezamenlijke speerpunten voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn samengevat in een manifest, met als hoofdthema een aantrekkelijk en goed vestigingsklimaat in Limburg.

Bekijk het manifest van Ondernemend Limburg