Grenswerkers die in België of Duitsland wonen, mogen thuis blijven werken zonder dat dit gevolgen heeft voor hun sociale zekerheid. Dit is een positief bericht voor grenswerkers en hun werkgevers.

De normale regels rond werkland en woonland voor belasting en sociale zekerheid zijn tijdens de coronacrisis opgeschort. Werknemers die in een ander land wonen en daar gingen thuiswerken, bleven onder het regime van hun werkland vallen.

Afgelopen zomer kwam een eind aan de fiscale afspraken met België en Duitsland. Inkomen wordt weer belast in het werkland. De EU-afspraken voor de sociale zekerheid bleven echter doorlopen. Deze worden nu opnieuw een half jaar verlengd, tot 30 juni 2023.

LWV blijft zich, samen met VNO-NCW, inspannen om tot een permanente regeling te komen.