Het sneuvelen van de bouwvrijstelling leidt tot vertraging in de bouw, vrezen bouwsector en kabinet. Dat heeft vooral te maken met ingewikkeld extra onderzoek dat nodig is voordat een bouwproject kan starten. Krijgen we Nederland nog wel van het slot?

Nee, ik ben geen ‘stikstofwappie’ of klimaatontkenner. Maar zijn alle regels die we ons opleggen nog wel werkbaar? Zeker gezien alle uitdagingen die ons land kent. Het lijkt ook een complete tegenstelling, alle doelstellingen van ons kabinet. Aan de ene kant moeten we vergroenen en verduurzamen, moeten er 900.000 woningen bij en worden er miljarden geïnvesteerd in verbetering van spoor, wegen en onze dijken. Aan de andere kant is er dat ‘stikstofspook’. Een – zo (b)lijkt het – door onszelf opgelegd spook. Immers hebben we zelf in de 90’er jaren bedacht dat we een lappendeken aan natura 2000 gebieden wilden aanwijzen en belangrijker nog is er een normering afgesproken die hoger ligt dan de ons omringende landen.

Waar ligt dan de oplossing? Een eenvoudig antwoord hierop is er niet. Opmerkelijk genoeg weten ook de knappe koppen in Den Haag het niet. In dit gevoelige dossier gaf Remkes Den Haag al een forse tik op de vingers. De overheid is te lang ‘doofstom’ geweest voor het probleem, laat staan voor de oplossingen. Ondernemers daarentegen kijken naar ‘wat wel kan’. Volgens mij moet je als ondernemer ook zo denken, anders blijf je niet overeind. Laten we hier dan ook samen de handschoen oppakken. Maar dan ook vanuit de politiek, zodat we kijken naar de ‘hoe dan wel’, in plaats van ‘zo niet’.

Ron Coenen
Voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging