De resultaten van het Bestuurlijke Overleg MIRT zijn weer bekend gemaakt. Er wordt fors geïnvesteerd in de hoogwaterbescherming van Limburg. Een absolute must om de hoogwaterramp van 2021 in de toekomst te voorkomen. Tegelijkertijd zien we dat bestaande infrastructurele projecten, zoals de Maaslijn, de A67 en woningbouw vertraagd worden. Met name door prijsstijgingen en stikstofperikelen. De LWV is ontevreden over de resultaten en heeft in navolging hierop in samenwerking met de Provincie Limburg een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. De Kamer besprak de resultaten van het BO MIRT op 28 November in de Commissie Infrastructuur, waar de politiek nog invloed kan uitoefenen op de resultaten.

Hoogwaterbescherming krijgt prioriteit
De provincie Limburg krijgt minimaal 88,8 miljoen euro van het Rijk om zich te beschermen tegen hoogwater. Als onderdeel van het Integrale Riviermanagement, dat als doel heeft om de waterwegen met Maas als hoofdcorridor beschikbaar te maken voor goederenvervoer als natuurlijk gebruik te stimuleren, investeert het Rijk vooral in rivierverruiming en dijkverhoging.

In totaal kom 28,8 miljoen euro beschikbaar voor de Venlose Vierwaarden en 60 miljoen voor de Maastrichtse Maasoevers. Hierbij wordt ook geïnvesteerd in de zijrivieren, waar vorig jaar de voornaamste hoogwater problemen ontstonden. Later dit jaar komt ook geld beschikbaar voor het project Baarlo – Hout – Blerick, de totale Rijksbijdrage is momenteel nog niet bekend.

Naast het Rijk moet de regio ook flink mee-investeren, namelijk 80,6 miljoen euro. Om de kosten, vooral van rivierverruiming, te drukken roepen wij gemeenten op om met Cascade in gesprek te gaan. Zij vertegenwoordigt de zand- en grindwinners die middels afgravingen veel kunnen bekostigen, terwijl ze voor de noodzakelijke grondstoffen in de bouw zorgen.

Vastlopende infrastructuur en stikstof
Terwijl het Rijk flink investeert in de hoogwaterbescherming, zien we dat eerder toegezegde investeringen in infrastructuur worden vertraagd. Door oplopende kosten is de Maaslijn wederom vertraagd, terwijl de ombouw juist moet leiden tot verduurzaming van het spoorvervoer. In onze brief geven we nadrukkelijk aan dat dit onacceptabel is.

Met name omdat de Maaslijn de bereikbaarheid van (potentiële) woningbouwgebieden versterkt, denk bijvoorbeeld aan Nijmegen, Venlo en de tussengelegen kernen.
Daarnaast lopen andere projecten de nodige vertragingen op, zoals de A73 en de A67 en andere wegentrajecten, zoals de A58 en de A50. Dit komt door het gebrek aan stikstofruimte.

De eerder afgewezen bouwvrijstelling zorgt tevens voor extra uitgebreid onderzoek naar de stikstofdepositie in de bouwfase. Waardoor vergunningverlening van reeds toegestane projecten wederom ter discussie staat. Woningbouwprojecten ondervinden hier ook hinder van. Hier moet ineens ook stikstofruimte voor gevonden worden. Het Rijk investeert ‘slechts’ 26 miljoen euro in de bereikbaarheid van de woningbouwontwikkeling van de provincie Limburg. Met dit geld kunnen in totaal 2.914 woningen ontsloten worden.

Goederenvervoer
Tot slot investeert het Rijk in het goederenvervoer in Zuid-Nederland. Zij stelt samen met de provincie Limburg en Noord-Brabant 150.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar Truckparking, in totaal komt er 1,1 miljoen beschikbaar voor extra ligplaatsen langs de Maas en wordt er 125.000 euro geïnvesteerd in Multimodale knoop Venlo.

Resultaten en de brief naar de Tweede Kamer
De resultaten van het BO MIRT vind je via deze link. Lees de brief naar de Tweede Kamerleden met daarin onze oproep om tot een juridisch houdbare oplossing voor stikstof te komen, extra woningbouw in Limburg te faciliteren en de aanpak van de Maaslijn te versnellen via deze link.

Neem bij vragen, opmerkingen of suggesties contact op met Rik Derksen, Expertisemanager Infrastructuur & Ruimte via derksen@lwv.nl.