‘Maak maximaal gebruik van de mogelijkheden en bruikbare stikstofruimte. Ga direct weer vergunningen verlenen, en voorkom nog meer schade na 3,5 jaar stilstand.’ Die oproep deed de Limburgse Werkgevers Vereniging samen met de andere regionale werkgeversverenigingen verbonden aan VNO-NCW in een brandbrief aan de provinciebesturen. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om houdbare vergunningen te verlenen die nu niet -of nog te weinig- worden benut en die een einde kunnen maken aan de grote onzekerheid bij veel ondernemers. Gebeurt dat niet, dan is het wachten op een economische crisis, liggen belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen als woningbouw stil en komt de hoognodige energietransitie niet op gang.

Provinciale Crisisteams Stikstofoverleving
‘Laten we in het belang van zowel de duurzaamheid als het verdienvermogen en de stabiliteit van ons land nu eindelijk een eind maken aan deze onaanvaardbare impasse, denken in mogelijkheden en doen wat wel kan,’ zegt Ron Coenen, voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging. Recente berekening tonen nu al zo’n 28 miljard aan schade. Het bedrijfsleven voelt de gevolgen dus volop en dringt aan op een andere aanpak. Aanbevolen wordt via Crisisteams Stikstofoverleving in iedere provincie de bestaande mogelijkheden voor vergunningverlening optimaal te benutten. Ondernemers moeten bij deze speciale crisisteams kunnen aankloppen om hen actief te helpen investeringen mogelijk te maken. De regionale verenigingen leveren zelf ook graag een bijdrage aan deze aanpak.

Minder CO2 én minder stikstof
Onlangs presenteerde het kabinet haar nieuwe stikstofaanpak voor de komende jaren. VNO-NCW reageerde positief, maar constateerde ook dat ons land nu ‘op slot’ zit op stikstofgebied en tal van ontwikkelingen hierdoor stil liggen. Grote woningbouwprojecten en infraprojecten komen niet op gang en de industrie kan niet meer investeren. De energietransitie komt hierdoor tot stilstand, stalvernieuwing (met in de meest gunstige gevallen 90% reductie van de uitstoot van stikstof) is onmogelijk en investeringen in energienetten lopen kans op vertraging. Deze investeringen zorgen per saldo voor een vermindering van zowel CO2- als stikstofuitstoot.

De regionale ondernemers dringen dus aan op een andere aanpak. Een aanpak waarbij ondernemers actief geholpen worden om -ondanks alle complexe regels- op juridisch houdbare manieren projecten toch door te kunnen zetten, zoals via:

  • intern en/of extern salderen van ruimte door bedrijven;
  • het vullen van een provinciale stikstofbank door innovatie, verplaatsen, extensiveren van boeren en het benutten van NOx-ruimte als gevolg van klimaatmaatregelen;
  • mogelijkheden voor emissievrij bouwen maximaal benutten;
  • ecologische toets mogelijk maken, door beschikbaarheid experts en ecologen;
  • inzet bewezen innovatieve technieken;
  • ADC-toets inzetten op projecten van groot openbaar belang, zoals wegen en grote woningprojecten.

Aerius moet weer draaien
In de brief slaan de regionale verenigingen ook alarm over het feit dat het Aerius rekeninstrument, dat nodig is om stikstofberekeningen uit te voeren, tijdelijk buiten gebruik is. ‘Met onmiddellijke ingang dienen weer berekeningen te worden uitgevoerd’, aldus de brief.

Z.s.m. in gesprek met provincies
De verenigingen gaan de komende tijd in gesprek met de provincies over hun brief en willen dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernemen. ‘Veel ondernemers zijn de wanhoop nabij en snappen er niks meer van waarom dit zo gaat in Nederland’.