De nieuwsberichten staan er bol van. We zijn op weg naar het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal? En wat is dat dan wel? Een wereld waarin we allemaal continue op 1,5 meter afstand leven van elkaar? Op 1,5 meter van elkaar werken? Is dat normaal?

Zeker niet. Het is een tijdelijke oplossing in afwachting van een doeltreffend vaccin. Dus ‘alleen samen kunnen we corona aan’ zal nog wel even worden gebezigd. En wat betekent dat dan? Er moet dus een nieuw steunpakket komen dat steviger is dan de huidige NOW-regeling waarbij vaste lasten niet werden meegenomen. Ook zullen ondernemers zich moeten kunnen inrichten op de nieuwe economische situatie. Dat betekent dus ook dat je je organisatie hierop moet kunnen inrichten en zijn ontslagen gewoonweg niet te voorkomen.

Hans de Boer van VNO en Lodewijck Asscher (PvdA) bespraken dit in een discussie op TV. Asscher bepleitte daarbij dat de NOW-regeling er voor de ondernemers was op kosten van de belastingbetaler Jan en Truus. Hij vergat daarbij te vermelden dat 1,8 miljoen medewerkers momenteel niet werken maar toch gewoon 100% salaris ontvangen. Hier wordt het oude spelletje ‘wij versus zij’ gespeeld. Iets waarvan we nou net zeiden dat we dat niet moeten doen. ‘Alleen samen kunnen we corona aan’ houdt ook in dat we het ‘wij/zij’ principe moeten verlaten. We moeten het proces nu niet gaan politiseren en de regelingen zijn met name gericht op zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid, ook als je de organisatie aanpast naar de nieuwe werkelijkheid!

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging