Ken je die kreet nog? Heb je zelf vroeger nog ‘boef en politie’ gespeeld en deze kreet geslaakt? En hoe liep t af? Was je leven inderdaad belangrijker? De waarde van geld werd je al meteen duidelijk, Ook nu, in de Coronatijd, wordt weer duidelijk hoe belangrijk geld is om qua liquiditeit het hoofd boven water te houden. Toch komt nu, na de eerste Corona reflex, duidelijk naar voren dat ondernemers werk willen i.p.v. geld. En dat is logisch; als ondernemer wil je de schouders eronder zetten. Je werk is je leven. Je onderneming is je levenswerk. Dat wil je niet verloren laten gaan. Investeren is daarom het devies. Als LWV hebben we nu een aantal keren aandacht gevraagd bij de (lagere) overheden om vooral niet in de kramp te schieten maar vooral te investeren. Bouwprojecten, infra-projecten, scholenbouw, woningcorporaties, provincie en gemeenten en instellingen we moeten nu doorpakken. We zouden een soort van Limburg-pact moeten sluiten om de goede wil die wordt uitgesproken om te zetten in daden. We moeten volle kracht vooruit en zorgen dat investeringen van de grond komen en vergunningverlening weer op gang komt. Anders is het niet een mogelijke 2e Coronagolf, maar de opgedroogde orderportefeuille die de bouw en aanverwante sectoren parten gaat spelen waarvan de impact niet te overzien is.

Geen geldelijke steun maar opdrachten, concrete opdrachtverstrekking brengt ons vooruit. En er zijn mogelijkheden, er zijn potjes, ook vanuit de landelijke politiek, om te kunnen investeren. We moeten met z’n allen in Limburg een vuist maken om van praten naar doen te komen. Limburg pak de handschoen op, voor je werk en je leven!

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging