Limburg, Noord-Brabant en Zeeland maken samen een vuist om Zuid-Nederland bereikbaar te houden. Onder de vlag InZuid gaat de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) samen met VNO-NCW Brabant Zeeland de krachten mobiliseren om in Den Haag én Brussel de politiek onder de pet te praten dat het menens is. ‘We hebben geen tijd meer te verliezen, onze werkgelegenheid en innovatieve kracht staat op het spel’, zegt Sylvester van de Logt, CEO bij Seacon Logistics en bestuurder bij zowel LWV als Ondernemend Venlo.

InZuid staat voor een visie waarin de drie zuidelijke provincies de krachten bundelen voor de versterking(of bevordering) van de Nederlandse economie. Infrastructuur en daarmee de bereikbaarheid zijn daarvoor essentieel. In januari wordt de visie gepresenteerd aan de provincies en gemeenten, vervolgens zijn Den Haag en Brussel aan de beurt.

Dat betekent dus lobbyen om overheidsbijdragen? De Seacon-directeur schudt het hoofd en maakt het meteen helder: InZuid gaat niet om het handje ophouden in Den Haag en Brussel.

Unieke positie
‘Nee’, klinkt het even enthousiast als fel, ‘dat werkt niet en dat willen we niet. We gaan uit van onze kracht, van onze unieke positie. Wij willen de politici en rijk duidelijk maken dat Zuid-Nederland de regio is waar het meeste geld verdiend wordt. Waar de meeste banen ontstaan en waar de meeste kansen liggen. Kijk naar de maakindustrie en vooral ook naar de logistieke sector. Limburg, Brabant en Zeeland vormen het centrum naar West-Europa. Ze zijn  cruciaal voor de aan- en afvoer van miljoenen producten via de havens van Antwerpen, Rotterdam en North Sea Port naar de logistieke hotspots in Tilburg, Venlo/Venray, de Westelijke Mijnstreek, het Duitse Ruhrgebied en de regio Luik. Autowegen, waterwegen en spoorlijnen slibben dicht. Het lijkt erop dat Den Haag dat niet wil begrijpen. Als we het economische belang voor het voetlicht kunnen brengen, de urgentie aantonen, dan volgt de actie vanzelf. Als we niet nu investeren, trekken we ons over tien jaar de haren uit het hoofd om de gemiste kansen.’

Samen sterker
De wensen van de provincie Limburg, gemeenten en bedrijfsleven vertegenwoordigd door het LWV mogen genoegzaam bekend worden verondersteld in het Haagse. Verbreding van de A2 en de A67 bijvoorbeeld. Moet daar nog voor gelobbyd worden? ‘Dus wel’, zegt Rik Derksen, belangenbehartiger voor Zuid-Nederland voor VNO-NCW en mede-opsteller van InZuid. ‘Het schiet allemaal niet op. Maar we gaan niet meer pleiten voor afzonderlijke projecten. Samen staan we veel sterker. Zoals Sylvester zegt vormen de drie provincies samen de industriële motor van Nederland en het logistieke hart van West-Europa. We nemen een kwart van het Nederland Bruto Nationaal Product voor onze rekening terwijl slechts 15 procent van de investeringen in infra naar het Zuiden gaan. Dat klopt gewoon niet. Met InZuid kijken we integraal naar alle modaliteiten. Weg, water, spoor, lucht en liefst de koppeling van die modaliteiten. Verbreding van de A2 en A67 is niet alleen goed voor Limburg, maar voor het hele land. En internationaal. We kijken nadrukkelijk over de grenzen heen. Realisatie van een Intercity-verbinding tussen Eindhoven en Aken is nog zo’n voorbeeld. Het gaat om totale bereikbaarheid van de economische regio.’

Nieuwe pijplijn
Precies, valt Sylvester van de Logt hem bij. ‘We zien elke dag de congestie en de files. We kunnen het ons niet permitteren om vast te lopen. Het vestigingsklimaat valt en staat bij bereikbaarheid. We willen ook op de langere termijn werkgelegenheid, gebaseerd op innovaties en ja, ook duurzaamheid. We pleiten niet platweg voor meer asfalt.’

Wat dat laatste betreft heeft Rik Derksen wel een mooi voorbeeld. ‘Een nieuwe pijplijn tussen Rotterdam en industriepark Chemelot in Geleen. Kost een miljard, maar scheelt potentieel 12.600 ketelwagens chemicaliën per jaar. Waardoor weer ruimte komt op het spoor voor bijvoorbeeld passagiers en ook woningbouw rondom het spoor in Brabant gecreëerd kan worden. In plaats van de kansen per los traject te bekijken moet we juist focussen op de samenhang met het grotere geheel. Nog een voorbeeld: een investering in betere waterwegen en havens haalt talloze vrachtwagens van de weg, zoals Royal Beet Cosun en L’Ortye dit jaar aantoonden met de bieten over spoor. Veel beter voor het milieu. Grote investeringen die je alleen samen kunt oppakken. Allemaal puzzelstukjes, net als die wegverbredingen.’

Trots
Sylvester van de Logt is bijzonder trots op InZuid. ‘Vooral omdat het de samenwerking tussen de drie provincies bezegelt. Het is niet meer ieder voor zich. We doen het sámen. Ik beloof je, Den Haag kan niet meer om ons heen.’