Het nieuwe kabinet staat er eindelijk. Het was een recordmarathonformatie. Maar het is gelukt.

Bijzonder dat het eigenlijk hetzelfde kabinet is als het vorige. Rutte haast zich om te vertellen dat het geen oude wijn in nieuwe zakken is, maar een andere ploeg met nieuw elan. En de kranten schrijven vervolgens artikelen met koppen dat Rutte er zin in heeft. Is dat nieuws, vraag ik me af? Het zou toch wat zijn als dat niet zo was?

Vakmensen
Laten we vooral naar daden kijken. Naar inhoud op belangrijke dossiers. Er zijn namelijk nogal wat uitdagingen die om structureel beleid vragen. Zoals de arbeidsmarkt, die schreeuwt om vakmensen in de diverse sectoren waar de tekorten nijpend zijn; in de bouw, in de logistiek, maar ook de zorg, de horeca, onderwijs, ICT et cetera. Denk verder eens aan de loondoorbetaling bij ziekte, die in ons land in geen verhouding staat tot de internationale aanpak en ondernemers zwaar in problemen kan brengen. Of aan de flexibilisering van het ontslagrecht, wat maar niet van de grond komt.

Klimaataanpak
Ook op het gebied van verduurzaming zijn er uitdagingen. Neem bijvoorbeeld de energietransitie (met adequaat elektriciteitsnet en opslag), circulariteit als norm waar het kan en de klimaatadaptatie. Op infra-gebied zijn goede verbindingen in Limburg met logistieke hotspots belangrijk, net zoals goed openbaar vervoer in Nederland en naar onze buurlanden. Dat brengt ons verder dan administratieve rompslomp in het leven roepen vanwege symboolpolitiek.

Woonwerkvergoeding
Zoals het door werkgevers gedwongen laten registreren hoe medewerkers naar de zaak komen met alle bijbehorende privacyproblematiek. We hebben tegenwoordig onze handen al vol aan het registreren van de dagen dat iemand thuis werkt, vanwege de koffievergoeding van 2 euro. Voor diezelfde dag moet je dan wel de woon-werkvergoeding inhouden. Met een beetje pech of geluk moet je dan 2 euro extra uitbetalen en 2 euro tachtig extra inhouden per dag. En dat kost dan weer 25 euro om administratief bij te houden. Lekker bezig toch?

Ja, ik heb er ook zin in! Zin om echte uitdagingen aan te pakken en ondernemers echt te helpen door ze in moeilijke tijden te steunen. Maar ook door structureel beleid te maken dat ons verder helpt richting een duurzame en inclusieve samenleving. Heb jij daar ook zin in? Mooi. Aan de slag dan!

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging