Persbericht – 19 maart 2024

Het bedrijfsleven voelt zich gepasseerd door het voorgenomen besluit van de minister tot volledige afsluiting van het Julianakanaal vanaf oktober dit jaar. De overheid toont zich doof voor argumenten van belanghebbenden.

Minister Harbers heeft vandaag een brief naar de kamer gestuurd met informatie over de werkwijze renovatie Julianakanaal (ter hoogte van Obbicht). Hij deelt mede dat ‘noodgedwongen’ gekozen wordt voor gehele afsluiting vanwege risico’s. Hierbij wordt verwezen naar risico’s voor mensen die in de bouwkuip werken en er worden een aantal ‘bijna incidenten’ scheepvaart opgevoerd ter onderbouwing.

Feit is dat RijksWaterStaat (RWS) al jaren geleden zelf gesteld heeft dat het werk moet plaatsvinden door het kanaal bevaarbaar te laten. Toen het met de eerste aannemer helaas mis ging, werd duidelijk dat de renovatie met bevaarbaar kanaal een ingewikkelde opdracht is die topexpertise vraagt. Ons is bekend dat bij de inschrijvingen een bedrijf met topexpertise op dit gebied een aanbieding heeft gedaan waarmee tijdens de renovatie het kanaal half open kan blijven. RWS heeft toen echter voor een goedkope uitvoering gekozen en daar betaalt het bedrijfsleven nu de tol voor.

“We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat deze keuze nu met gezochte argumenten verdoezeld wordt, over de rug van het bedrijfsleven en de regio Limburg.” aldus Huub Narinx directeur LWV (VNO-NCW in Limburg). Het bedrijfsleven, onder meer vertegenwoordigd door de LWV, TLN, ELC, Supply Chain Valley, Chemelot en de binnenvaart hebben hierover bij RWS aan de bel getrokken.

RWS zegde reeds in juni 2023 een impactanalyse toe, teneinde de bedrijfsschade bij volledige afsluiting te berekenen. RWS heeft vervolgens gedraald deze uit te voeren en pas na aandringen van de ondernemers uiteindelijk in februari jl. Bureau Ecorys opdracht gegeven deze schade te berekenen. Saillant detail in dezen is dat twee weken geleden een concepteindrapport gepresenteerd is waarin de totale schade voor het bedrijfsleven geraamd wordt op een bedrag tussen de 40 en ruim 100 miljoen euro.

Frappant dat dit rapport naar verwachting volgende week definitief wordt opgeleverd en de minister nu, zonder het eindrapport van Ecorys af te wachten, dit ingrijpende besluit neemt. Een miskenning van belanghebbenden in dit dossier.

Daarnaast wordt gesproken over een omvaarroute via Antwerpen (2 dagen omvaren). Terwijl ook in Antwerpen gerenoveerd wordt en de Belgische autoriteiten daarbij wijzen op een omvaarroute via het Julianakanaal. Ook daar hebben wij aandacht voor gevraagd en geen afdoende antwoord op gekregen.

Afgelopen week nog hebben de ondernemers een ultieme oproep aan minister Harbers gedaan om in een onderhoud met hem de bezwaren en alternatieven te bespreken.  We zijn nog in afwachting van de definitieve datum, maar het mag duidelijk zijn dat we zeer verbaasd zijn dat dit besluit juist nu  naar buiten gaat, zonder dit overleg af te wachten. Dit is frustrerend en past niet bij een overheid die stelt dat elke regio telt. We gaan er dan ook van uit dat we nog steeds in een constructief overleg met de minister kunnen praten over de opties. Hierbij is voor ons de bevaarbare variant het uitgangspunt.