De LWV spant zich al een aantal jaren in om tot een permanente regeling voor thuiswerkende grenswerkers te komen. Deze lobby is nu (gedeeltelijk) geslaagd. De grenswerkers kunnen namelijk vanaf 1 juli aanstaande maximaal de helft van de tijd thuiswerken zonder dat dit gevolgen heeft voor de sociale verzekeringen. Hiervoor is nu een definitieve regeling gemaakt.

Werkgevers of werknemers kunnen straks een aanvraag indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als de SVB vindt dat aan de voorwaarden is voldaan, hoeven de instanties in het woonland er niet meer mee in te stemmen. Er wordt een grote toestroom verwacht en de SVB zal daarom extra capaciteit vrijmaken.

Echter, er is nog geen regeling ter voorkoming van dubbele belastingen. Hiervoor zullen wij ons, samen met VNO-NCW en anderen, hard blijven maken.