De overgrote meerderheid van de ondernemers is zeer bezorgd over de Nederlandse politiek. Driekwart is niet tevreden over de betrouwbaarheid en de stabiliteit van het bestuur. In Limburg is dat zelfs 80%. Dat en meer blijkt uit een groot representatief onderzoek onder ondernemers dat VNO-NCW en MKB-Nederland hebben laten verrichten voor de Tweede Kamer verkiezingen door Direct Research.  

De Limburgse ondernemers geven als belangrijkste knelpunt het tekort aan personeel. Daarnaast worden hoge kosten en regeldruk als zeer knellend ervaren. Ook netcongestie en “level playing field” met de buurlanden tellen in Limburg zwaarder dan in de landelijke uitkomsten. Net als het landelijk beeld verwachten de Limburgse ondernemers dat de verkiezingen van invloed zullen zijn op het ondernemersklimaat. Men verwacht hogere lasten en kosten en extra maatregelen m.b.t. duurzaamheid. In Limburg valt op dat men, nog meer dan landelijk, meer complexe wet- en regelgeving verwacht.

Kosten, tekort aan personeel en regeldruk grootste knelpunten

Dit sluit naadloos aan bij de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat van de ondernemersorganisaties van begin dit jaar. Ondernemers zijn verder van mening dat de hoeveelheid (complexe) regels ten koste gaat van het ondernemen, dat minder of niet werken te veel ‘beloond’ wordt in Nederland en dat er echt meer (betaalbare) woningen moeten komen.

VVD nog altijd de grootste onder ondernemers, máár andere partijen rukken op

Uit een analyse van het stemgedrag blijkt dat de bulk van de ondernemers nog altijd van plan is op de VVD te stemmen (30%, in Limburg is dit 39%). Ten opzichte van de vorige verkiezingen (48%, in Limburg was dit 68%) lijkt dit aantal wel terug te lopen. Dit verschil komt grotendeels ten gunste van nieuwkomers als BBB en NSC. De opkomst van deze nieuwe partijen zien ondernemers over het algemeen als een kans (51%, in Limburg 43%).

Uit de peiling blijkt verder een grote ontevredenheid over het beleid van de huidige demissionaire coalitie van VVD, CDA, D66 en CU (landelijk 60%, Limburg 56%). Ondernemers geven aan dat het ontbrak aan visie, beslissingen en langetermijndenken. Veel ondernemers vinden überhaupt dat de politiek onvoldoende oog heeft voor het ondernemerschap.

Voorkeuren voor de te vormen coalitie

Ondernemers noemen met name VVD, BBB en NSC als mogelijke nieuwe coalitiepartijen. Dilan Yesilgöz wordt het meest genoemd als premiers-kandidaat (37%), met op verre afstand Omtzigt (11%, Limburg 9%) en Timmermans (10%, Limburg 13%).

Reacties

Ron Coenen, voorzitter LWV: ‘Ondernemers snakken duidelijk beleid. Zij staan de komende jaren voor grote investeringen, met name op het gebied van duurzaamheid. De lasten- en regeldruk moet gewoon omlaag i.p.v. andersom. Ondernemers zijn het verdienvermogen van ons land, dit lijken we soms te vergeten. Laat ondernemers ondernemen en zorgen voor brede welvaart in Nederland.

Achtergronden:

Het onderzoek werd verricht onder 1.346 ondernemers van klein tot groot. Het betrof een representatieve steekproef en een goede afspiegeling van het NLs bedrijfsleven.

Lees hier de rapportage>>