Gezamenlijk persbericht van VNO-NCW/LWV en MKB-Nederland:

Het is schrikbarend dat de regeldruk voor bedrijven in 2022 opnieuw fors is toegenomen. Dat zeggen VNO-NCW/LWV en MKB-Nederland in reactie op het gisteren gepresenteerde jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Dat laat zien dat bij er ministeries nog altijd onvoldoende aandacht is voor de stapeling en kosten van regels, die vorig jaar optelden tot 400 miljoen euro, waarvan de helft structureel.

“De regeldruk is al jaren een doorn in ons oog. Want de regeldruk en bijbehorende kosten voor ondernemers nemen jaar op jaar toe. Er komt steeds meer bij, terwijl er zelden of nooit iets van af gaat”, aldus Huub Narinx, Directeur van de LWV. “Vorig jaar is er bijna 40 keer méér regeldruk bijgekomen (400 mln) dan er af is gegaan (11,5 mln).”

Over de schutting
Uit het jaarverslag en de adviezen van het ATR van vorig jaar komt ook naar voren dat de overheid meer regels maakt dan ze zelf kan handhaven. Ze gooit daarom ook de controle in toenemende mate over de schutting van ondernemers via verplichte keurmerken, certificering, rapportages en meldplichten.

Weer harde doelen nodig
VNO-NCW/LWV en MKB-Nederland pleiten voor opnieuw harde reductiedoelstellingen per departement, zoals die ook tussen 2002 en 2010 golden en er veel regels werden geschrapt. Daarnaast moet -in lijn met de nieuwe EU-doelstelling- ook in Nederland netto 25 procent van de rapportageverplichtingen c.q. administratieve lasten worden geschrapt. Verder moet er een verbod komen op nationale koppen op Europese regelgeving en moet het ATR meer capaciteit en doorzettingsmacht krijgen om de overheid ‘bij de les’ te houden.