Gezamenlijke brief die de vier regionale verenigingen van VNO-NCW op 22 mei 2023 stuurden naar Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) over thuiswerkende grenswerkers:

Op 9 maart 2022 stuurden de LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland al een brief waarin we onze zorgen uitten over de situatie van thuiswerkende grenswerkers. Inmiddels zijn er door minister Karien van Gennip bilaterale afspraken gemaakt met onze buurlanden over sociale verzekeringen, waardoor veel administratie en onzekerheid voor werkgevers en grenswerkers wordt voorkomen. Helaas is dit voor het fiscale aspect nog niet het geval. In de brief die we op 22 mei 2023 naar de Staatssecretaris stuurden, vragen wij – de vier regionale verenigingen van VNO-NCW – daar opnieuw aandacht voor.

Tijdelijke afspraken vervallen
Thuiswerken is in veel bedrijven onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Medewerkers werken in veel organisaties één of meerdere dagen vanuit huis. In de provincies die grenzen aan onze buurlanden wonen veel van deze medewerkers (net) over de grens. Helaas is thuiswerken voor deze groep nog niet goed geregeld. Nu de tijdelijke afspraken met België en Duitsland (na COVID-19) zijn komen te vervallen, zijn de oorspronkelijke afspraken weer van kracht: werknemers betalen loonbelasting in het land waarin zij de arbeid verrichten, en dat is bij thuiswerken dus in het woonland (België of Duitsland).

Gevolgen zijn groot
Concreet betekent dit een grote administratieve druk voor werkgevers. Zij worden aangeslagen door België of Duitsland voor het afdragen van loonbelasting over de arbeid die een werknemer in het thuisland heeft verricht. Daarnaast levert dit voor de werknemer een grote onzekerheid op. Afdragen van loonbelasting in twee landen kan ertoe leiden dat werknemers met het zelfde salaris, maar een ander woonland, een ander nettoloon ontvangen. Dit kan er dan weer toe leiden dat er gevolgen zijn voor het recht op toeslagen en bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek. Tot slot horen wij van onze bedrijven dat werknemers overwegen om – door de ontstane situatie – in hun woonland een baan te zoeken. Een zéér onwenselijke ontwikkeling in deze krappe arbeidsmarkt.

Verzoek
Het ‘nieuwe werken’ vraagt om nieuwe regels. Thuiswerken is niet meer weg te denken in de Nederlandse bedrijven. We willen daarom dat er ook fiscaal gezien een structurele oplossing komt die samenhangt met de sociale kaderregeling die ingaat op 1 juli 2023. Zonder aanpassing van de fiscale verdragen blijft het onduidelijk. Wij, werkgeversverenigingen, vragen u om dit met spoed op te pakken en onze werkgevers en grenswerkers in deze te verlossen van alle administratieve en fiscale onzekerheid.