Op 1 januari stopte de overheidssubsidie die platform LimburgLeert kreeg om Limburgers om en bij te scholen. In totaal hebben zo’n 6.000 werknemers en ruim 500 bedrijven er gebruik van gemaakt. De initiatiefnemers kijken dan ook tevreden terug. Maar vooral vooruit. “De samenwerking tussen partijen op de arbeidsmarkt heeft een enorme boost gekregen.”

Voorjaar 2020. Corona legt sommige sectoren volledig plat. Het is reden om LimburgLeert te beginnen, een site die scholingen voor volwassenen op één plaats bundelt. Het platform begint met een aantal opleidingen van enkele aanbieders, plan is om dit gestaag uit te breiden. Dit plan komt in een stroomversnelling door een landelijke subsidieregeling, NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. Met deze subsidie wil de overheid mensen stimuleren om zich blijvend te ontwikkelen en zo hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Precies wat ook LimburgLeert wil. Limburg krijgt vijf miljoen euro uit de subsidiepot.

Intensieve periode
“In allerijl hebben we de partijen die al participeerden in LimburgLeert bij elkaar geroepen om het platform verder uit te breiden”, zegt Mark Hendriks, namens de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) een van de initiatiefnemers van LimburgLeert. “Onderwijsinstellingen, leerwerkloketten, ondernemersverenigingen, provincie, noem maar op. ’s Morgensvroeg zaten we achter ons schermpje om online te overleggen, om de organisatie op touw te zetten, het platform verder vorm te geven en de communicatie te regelen. Een intensieve periode. Eind mei 2021 kregen we de bevestiging dat we de subsidie kregen, niet veel later stonden er zo’n 180 opleidingen en cursussen online en stond de hele organisatie erachter.”

Unieke samenwerking
Een prestatie die het gevolg is van een goede samenwerking van alle betrokken partijen, zegt mede-initiatiefnemer Ramon Niessen, directeur Leo Loopbaan. “Iedereen heeft een waardevolle bijdrage geleverd. Sommigen in de organisatie, anderen in de uitvoering, weer anderen in de financiering of als aanjager. Het was de eerste keer dat zoveel arbeidsmarktpartijen samenwerkten aan de ontwikkeling van medewerkers. Uniek.” De subsidie geeft LimburgLeert een enorme impuls. Zowel werknemers als werkgevers weten de weg naar de site al gauw te vinden. Velen daarvan schrijven driftig in op opleidingen, cursussen en trainingen. Eind 2022 hebben een kleine 6.000 mensen een gesubsidieerde scholing gevolgd, terwijl ruim 700 mensen een loopbaanadvies kregen. Een geweldig resultaat, stelt Hendriks. “We kunnen concluderen dat Limburg zich mede door corona en LimburgLeert bewust is geworden van het belang van ontwikkeling.”

Banen verdwijnen
Inmiddels is de situatie op de arbeidsmarkt heel anders dan twee jaar geleden. De verwachting dat veel mensen op straat zouden komen te staan, is niet uitgekomen. Integendeel, iedere sector heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Toch is het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Hendriks: “De ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan hard. In de toekomst zullen veel banen veranderen of zelfs verdwijnen als gevolg van onder meer robotisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie.  Als werknemer moet je zorgen dat je daar klaar voor bent. Je moet je voortdurend ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers.”

Vitaler en productiever
Ook werkgevers moeten daar oog voor hebben, vult Niessen aan. “Niet alleen om mensen blijvend inzetbaar te houden. In de huidige arbeidsmarkt zoeken veel bedrijven naar middelen om mensen te behouden. Onderzoeken laten keer op keer zien dat investeren in ontwikkeling de beste manier is om dat te doen. Medewerkers die zich ontwikkelen, zijn bovendien gemotiveerder, vitaler en presteren beter. Het zijn allemaal redenen om werk te maken van ontwikkeling van je mensen.”

Vasthouden en uitbouwen
LimburgLeert blijft daarom ook in de toekomst belangrijk, zeggen Niessen en Hendriks. “We hebben de afgelopen periode een solide basis neergelegd. Dat vinden ook de andere betrokken partijen. Samen willen we die basis vasthouden en uitbouwen. We willen doorgroeien tot hét platform waar alles samenkomt op het gebied van ontwikkeling van medewerkers.” Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar nieuwe subsidiemogelijkheden. Hendriks: “Voor de arbeidsmarkt komen steeds opnieuw nieuwe regelingen en gelden beschikbaar. Europees, landelijk en regionaal. We kijken goed op welke subsidies we een beroep kunnen doen.”

Antwoord op HR-vragen
Niessen raadt werkgevers aan daar niet op te wachten. “Als je een scholingsvraag hebt, in kaart wilt brengen wat je scholingsbehoefte is, wilt sparren over je HR-aanpak of een employer-branding advies wilt om je positie op de arbeidsmarkt te versterken, neem dan contact op. Achter LimburgLeert zit een unieke groep partners. Binnen dat sterke netwerk is er altijd iemand die een antwoord heeft op jouw specifieke vraag.”

Factsheet LimburgLeert in cijfers 2022
We zijn trots op de resultaten die we gezamenlijk met LimburgLeert.nl hebben bereikt! Benieuwd naar het eindresultaaat? Bekijk hier de Factsheet Limburg Leert in cijfers 2022.