Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 juni 2022 wordt Ron Coenen voorgedragen als nieuwe voorzitter van de LWV. Coenen neemt bij goedkeuring van de voordracht de voorzittershamer over van Giel Braun, die na 4 jaar voorzitterschap stopt. Tijdens de Limburg Happening op 13 september 2022 zal officieel afscheid genomen worden van Giel Braun.

Ron Coenen, 40 jaar, getrouwd met Ilse en vader van zoon Jesse, is directeur/eigenaar van TRIAS. Naast zijn functie als voorzitter van de LWV Kring Noord-Limburg is hij al jaren nauw betrokken bij de LWV Ook was Coenen nauw betrokken bij de oprichting van Jong LWV waarin hij een rol in het bestuur heeft gehad. Na de overgang van Jong LWV naar de LWV in 2019, heeft hij een zetel in het algemeen en dagelijks bestuur van de LWV.

Ron Coenen: “ik kijk ernaar uit om de door mijn voorganger ingezette koers van de LWV verder vorm te geven. We staan voor spannende tijden als ondernemers. De arbeidsmarktproblematiek, de energiecrisis en oorlog in Oekraïne zorgen voor onzekere tijden voor onze leden. Uitdagingen die ik graag oppak samen met de staf en de leden van de LWV.  Innovatief en inclusief ondernemerschap gaan een grote rol spelen om toekomstbestendig te kunnen blijven ondernemen.

Als LWV bevorderen we innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving. We versterken, vertegenwoordigen en verbinden ondernemers in Limburg. Via deze drie kerntaken willen we bijdragen aan een gezond en optimaal ondernemersklimaat in Limburg.”

Ervaring Triple Helix

Coenen heeft als directeur van TRIAS veel ervaring opgebouwd op het gebied van samenwerking binnen triple helix (onderwijs, overheid en ondernemers). TRIAS werkt intensief samen met keypartners zoals Brightlands, Crossroads, Keyport en ESZL.

De benoemingscommissie is verheugd over de unanieme steun voor Ron in het algemeen bestuur en vertrouwt erop dat de ledenvergadering het voorstel zal steunen.

Indien Ron Coenen wordt benoemd, is hij de jongste voorzitter in het meer dan 100-jarige bestaan van de LWV.