Voordat het in stikstof, elektriciteitscongestie, overspannen arbeidsmarkt en grondstoffenschaarste strand!

 

Hoe is het mogelijk hoor ik je denken, moeten we allemaal over op alternatieve energie en gaan we al dan niet verplicht of gesubsidieerd over op zonnepanelen, blijkt de ‘transportcapaciteit’ onvoldoende en gooien we de zaak dicht en komen bedrijven die willen aansluiten op het net voor een gesloten deur te staan. Een dag later komt het onheilsbericht dat de stikstofaanpak drastisch opgevoerd moet worden en wordt aangekondigd dat boeren in Limburg hun veestapel met de helft moeten terugbrengen. Bedrijven schreeuwen om arbeidskrachten die er niet zijn. En als ze dan internationaal gezocht worden, is het een probleem om deze mensen te huisvesten en geeft de politiek vaak niet thuis. Dan komt er nog een meneer Poetin met agressie om de hoek en diverse toch al schaarse grondstoffen worden nog schaarser en prijzen, ook van energie, rijzen de pan uit. Dan moeten er 100.000 woningen worden gebouwd maar vergunningverlening blijft achter (weer stikstof). Maar ook de vergunningen voor de zand- en grindboeren blijven achter.

In wat voor land leven wij? Ok, we hebben in Nederland geleerd efficiënt te zijn. Vandaar dat bij ons minder ziekenhuisbedden beschikbaar zijn dan in de buurlanden, met als gevolg dat bij extreme situaties de zaak snel overloopt.

Hoe is het mogelijk dat we in Nederland bedenken dat we allemaal op zonnepanelen moeten overgaan? Sterker nog dat we provinciaal hebben aangekondigd dat bedrijven bij nieuwbouw verplicht zonnepanelen op het dak moeten leggen en dat we nu te horen krijgen dat je niet meer op het net kunt?

Waar is de regie? Waar is de integrale aanpak? We hebben dit harder nodig dan ooit. We mogen en kunnen dit niet meer afwentelen op hardwerkende ondernemers die ’t niet meer snappen. Waarom kun je 5 km verder (over de grens ) wel ondernemen?  Waarom al die steeds meer toenemende regeldruk? Als we nu eens het overgrote deel van al die idiote regelgeving afschaffen en de mensen die daar op moeten toezien effectief inzetten in het bedrijfsleven, hebben we wellicht weer een lichtpuntje.

Nederland/Limburg  word wakker! Onze trein rijdt zonder integraal beleid in het zand.

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging