De stikstofcrisis houdt ons al enige tijd in de greep. We slagen er maar niet in om hierin enige regie te nemen. We hebben er in Nederland voor gekozen om dat een aparte bewindspersoon vrij te maken om zich over dit probleem te buigen. En ja hoor het was zo ver. Na jaren van gesoebat over en weer kwam er opeens een duidelijk plaatje. Een kleurplaat zogezegd waarop met name de boeren moesten zoeken in welk kleurtje hun bedrijf ligt. Een rampzalig plaatje voor velen in Limburg met verplichte sluiting van sinds jaren en generaties opgebouwde bedrijven in het verschiet.

Deze kleurplaat kreeg het effect van een knuppel richting met name de agrariërs die zich niet onbetuigd laten. Ook richting de industrie wordt al gewezen. Ons land kiest voor een vrijwillige 140 keer strengere norm dan bv onze Duitse buren. De ondernemersverenigingen, boerenorganisaties en milieuorganisaties hadden al een werkbaar plan uitgewerkt maar nee i.p.v. samen naar een oplossing te zoeken komt het kabinet met deze onheilsboodschap zonder perspectief voor velen.

De achterbannen beginnen zich flink te roeren, zo kan ’t niet. Ook binnen regeringspartijen begint het te kraken. Tussentijdse peilingen laten desastreuze verliezen zien voor de coalitiepartijen. Kom op wordt wakker, neem regie over het land met alle betrokken partijen. Zoek samen naar werkbare oplossingen. Zoek het in innovatie i.p.v. kosten verslindende stopregelingen. Zo niet, dan voorspel ik dat de kleurplaat van knuppel tot boemerang verspringt!

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging