Aan het begin van dit nieuwe jaar vragen we ons binnen de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) af hoe het verder moet in het post-corona tijdperk. Nu de vaccins ontwikkeld zijn en kunnen worden uitgerold, mogen we erop vertrouwen dat betere tijden in aantocht zijn. Echter, met de eerste pandemie in honderd jaar zitten we mogelijk in een van de grootste crises sinds de Tweede Wereldoorlog.

Onzekerheid overheerst. Op zijn gunstigst zijn we eind 2022 terug op het niveau van 2019. De werkloosheid loopt op naar 6 procent of hoger. Vooral jongeren en mensen met een tijdelijk contract zijn vooralsnog het slachtoffer. De pandemie ontwricht het verdienvermogen. Veel bedrijven moeten enorm interen op hun reserves. Corona zorgt ervoor dat de ongelijkheid toeneemt. Voor de echte verliezers – failliete ondernemers met hoge restschulden en de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt – is er geen gemakkelijke weg terug.

Wie dit op zich laat inwerken begrijpt dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de toekomst. Vragen over de digitalisering en de introductie van nieuwe technologieën (kan ik dat nog wel bijbenen, heb ik straks nog goed werk?), verduurzaming (hoe ziet de wereld van mijn kinderen eruit; kan ik nog wel meedoen in wat nodig is?) en vergrijzing (ben ik wel fit genoeg om langer door te werken?) houden mensen bezig. Niet verwonderlijk ook is dat de samenleving in sterk toenemende mate maatschappelijk verantwoord gedrag van bedrijven en ondernemers vraagt.

Binnen de werkgeversorganisatie VNO-NCW wordt de laatste hand gelegd aan de agenda 2030. Deze zal trachten antwoorden te geven op de ontwikkelingen die ik hierboven heb genoemd. In mijn komende blogs zal ik u meenemen op de weg die we de komende jaren zullen inslaan vanuit LWV/VNO-NCW. Duidelijk is inmiddels dat er vanuit werkgeversverband nog meer samenwerking gezocht gaat worden met zowel werknemersvertegenwoordigingen als de overheid. Daarbij geloof ik dat de dialoog aangaan, elkaar begrijpen, taken verdelen, zelf verantwoordelijkheid nemen, kortom goed samenwerken, dé sleutels zijn om samen ongeschonden uit deze crisis te komen.

Giel Braun
Voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging