Nu de oorlog in de Oekraïne maar niet afneemt en we de corona-ellende (wellicht tijdelijk) achter ons hebben gelaten, worden we nog altijd geconfronteerd met heel veel uitdagingen.

Als iets duidelijker wordt in deze tijd, is dat hergebruik van goederen in plaats van verbruik van goederen essentieel is. Het is actueler dan ooit om overal waar het kan circulariteit toe te passen en ook nog eens in een profijtelijk economisch model.

Circulariteit moet niet afhangen van overheidssubsidies, maar van de instelling van ons allemaal. Het besef dat we moeder aarde aan het opeten c.q. leegroven zijn in plaats van in stand te houden. Net in deze tijd waar tekorten aan grondstoffen, door oorlog weliswaar, zo nadrukkelijk aan het licht komen, is het tijd voor totale herbezinning. Burgers, bedrijven en overheid hebben hierin allemaal een eigen opdracht en die luidt: Gaer noa circulair!

Niet vanwege subsidie, niet vanwege een oorlog, maar omdat we allemaal beseffen dat het anders moet en kan, dat we die verandering vanuit onze eigen overtuiging en motivatie willen.

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging