Huh gaat Huub nou actie voeren tegen het koningshuis? Nee dat is ‘t niet maar misschien kunnen we deze dag gebruiken om van paarse krokodillenregels af te komen door elk jaar op koningsdag een aantal idiote paarse krokodillenregels oranje te kleuren en af te schaffen.

Wat leven we toch in een mooi land, ‘t wordt steeds zonniger hier en wie had tientallen jaren geleden kunnen denken dat wij een heus wijnland worden in Limburg?

Wie had kunnen denken na de mijnsluiting dat we nu zelfs spreken van tekorten op de arbeidsmarkt? En een eigen universiteit en brightlands campussen met innovatieve ambities van de bovenste plank etc. etc? En toch bekruipt mij meer en meer een onbehaaglijk gevoel. We ondernemen nog steeds vol elan maar van overheidswege ervaar ik geen stimulans maar frustrerende belemmeringen. Ik vraag me soms af hoe het mogelijk is dat er nog ondernemers zijn die het allemaal kunnen opbrengen? We verstikken het land met onwerkbare regelgeving, met bureaucratie ten top. We gijzelen ondernemers door hen het ondernemen onmogelijk te maken. We laten gebeuren dat hele bedrijfstakken worden stilgelegd (corona) en we laten gebeuren dat infrawerken en industriële vernieuwing onmogelijk worden gemaakt door onwerkbare stikstofregels. We maken opkoopregelingen m.b.t. stikstof die onwerkbaar zijn en administratief zo omslachtig dat je 8 adviseurs nodig hebt om langs 12 loketten te komen. We bedenken in dit land Pas en PFAS regels die ver boven de norm van alle omringende landen uit gaan. We bedenken ‘paarse krokodil’-achtige zaken als UBO register, en onwerkbare bankgaranties, omgevingsvergunningsprocessen, AVG regelgeving, wet poortwachter, subsidieregelingseisen, certificeringseisen van diverse vorm en omvang, fiscale systemen met toeslagen en kortingen waar niemand meer een touw aan vast kan knopen, kilometerregistraties, thuiswerkregelingen met administratie per werkdag en we krijgen maar niet geregeld dat grenswerkers ook thuis mogen werken zonder fiscale consequenties na 30 juni as.

En toch draait het land door, en toch worden de rekeningen betaald……dankzij ondernemers die (noodgedwongen met oogkleppen op) doorstampen op de pedalen. Voor eigen rekening en risico elke dag opnieuw het land naar welvaart stuwen.

Regering en landsvertegenwoordigers, koester deze groep en ga het land regeren door dingen mogelijk te maken i.p.v. te blokkeren. Houd op met jullie onzinnige discussies over leiderschap en met zaken al dan niet in de doofpot willen stoppen. Of zoals Annemarie van Gaal laatst zei: “we hebben regelvegers nodig i.p.v. regelgevers!” Kortom, maak werk van het afschaffen van regels die we als ondernemerspesten kunnen beschouwen…..fijne koningsdag.

Huub Narinx
Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging