De arbeidsmarktkrapte is, voor nu, over haar hoogtepunt heen maar het knelt nog steeds flink in veel sectoren. In onder andere de industrie, zorg en bouw zijn veel vacatures niet in te vullen. Tel daarbij op dat Limburg flink gaat vergrijzen. De komende tijd gaan veel werknemers met pensioen. Dit fenomeen is in Limburg in een sterkere mate aanwezig dan in de rest van het land. Daarnaast is ook de ontgroening (minder geboortes) groter dan het gemiddelde van Nederland. Dit betekent dat de uitstroom op de arbeidsmarkt groter is dan de instroom. Volgens het UWV blijft dit voorlopig zo. Dit maakt het voor werkgevers een blijvende, grote uitdaging om de juiste mensen te vinden om hun bedrijven draaiende te houden. Daarom is het juist zo frappant dat steeds meer duidelijk wordt dat bedrijven vaak überhaupt niet weten hoe ze nieuwe medewerkers kunnen aantrekken om bij hen aan de slag te gaan.

Slechte matches
Dat het niet eenvoudig is om de juiste match te maken, werd bijvoorbeeld duidelijk bij de vorige reorganisatie bij VDL Nedcar in 2021. Er werd toen afscheid genomen van circa duizend medewerkers en aan de andere kant werden er 900 vacatures gemeld door bedrijven in heel Limburg. Uiteindelijk werden er slechts tien matches gemaakt. En ja, je leest het goed: slechts tien matches. Dit is een schrikbarend laag aantal en eigenlijk niet te geloven, maar wel de realiteit. Wat vooral bleek, was dat werkgevers niet de juiste snaar weten te raken bij de potentiële werknemers. Potentiële werknemers voelen zich niet aangetrokken tot de bedrijven en de vacatures die er zijn. Er wordt geen goede verbinding tussen vraag en aanbod gemaakt.

VDL Nedcar
Bij de werkgeversaanpak die vorig jaar rondom de grote reorganisatie bij VDL Nedcar door een aantal partijen (Leo Loopbaan, UWV, NL werktaanwerk en de Limburgse Werkgevers Vereniging) is opgezet, is lering getrokken uit deze eerdere ervaring. Werkgevers worden ondersteund bij het opstellen en aanscherpen van hun profiel en aanbod, en werkzoekenden worden gericht in contact gebracht met bedrijven. Werkgevers kijken vaak, vanuit hun eigen belevingswereld, anders tegen een vacature aan dan potentiële werknemers. Belangrijke en interessante onderdelen van een vacature worden vaak niet verteld of er wordt de nadruk gelegd op de verkeerde elementen waardoor een werkzoekende niet geïnteresseerd is. In de nieuwe aanpak is op een innovatieve manier hierop ingespeeld door onder andere werkzoekenden zelf te betrekken bij het aanscherpen van vacatures en te kijken naar aantrekkelijke componenten van een vacature zoals interne cultuur, begeleiding, opleiding, looncompensatie, etc. Vervolgens wordt de aangescherpte vacature met een korte video verspreid onder een grote groep werkzoekenden.

Resultaat
Zo zijn inmiddels meer dan 650 werkgevers en meer dan 900 werkzoekenden betrokken bij deze werkgeversaanpak. In totaal zijn meer dan 55 evenementen georganiseerd en zijn inmiddels meer dan vijftig video’s opgenomen. Van de ontslagen VDL- medewerkers in november heeft naar schatting 85 procent weer een nieuwe baan of is met (pre)pensioen. Natuurlijk is dit geen 100 procent resultaat, maar we hebben zeker een stevige bijdrage mogen leveren. We gaan ervoor om deze lijn door te trekken bij de groep die later is uitgestroomd en nog gaat uitstromen. In ieder geval heeft deze vernieuwende aanpak ons gesterkt in het gevoel dat er nog veel verbeterd kan worden aan de manier waarop bedrijven nieuwe medewerkers zoeken. We zullen werkgevers in heel Limburg hierbij ondersteunen. In deze krappe arbeidsmarkt moeten we namelijk alle zeilen bijzetten om alle mensen die beschikbaar zijn ook daadwerkelijk een plek te geven binnen onze bedrijven. Onze werkgevers én werknemers verdienen dit!

Mark Hendriks (Expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs) & Ramon Niessen (Directeur Leo Loopbaan)