Limburg Leads sneuvelde tot twee keer toe, uiteraard door corona, maar op 20 en 21 oktober is het MECC in Maastricht dan eindelijk het podium voor hét euregionale businessevenement van het jaar. De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) focust als partner met een breed en interactief programma op het thema Artificial Intelligence. “Omdat AI ondernemers gaat helpen in de bedrijfsvoering én omdat het een onmisbaar middel is de overstap te maken naar duurzame energie en een circulaire economie”, aldus Sonja Demandt van de LWV.

Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie in goed Neder-lands, is al lang geen toekomstmuziek meer. We hebben er elke dag, meestal onbewust, mee te maken. Chatbots die vragen beantwoorden, de kijk- en luistersuggesties van Netflix en Spotify, de zelfrijdende auto, weersvoor-spellingen, een seintje wanneer een onderdeel in een machine vervangen moet worden, hulp bij energiebesparing; het kan alleen met hulp van AI.

Huiverig
“En zo kunnen we nog wel even doorgaan”, zegt Sonja Demandt, expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie bij de LWV. “AI is de intelligentie waarmee software, machines, apparaten zelfstandig beter worden. De toepassingen zijn legio. Toch zijn er nog heel veel ondernemers die niet weten wat het nu precies is, wat ze ermee moeten. Ze zijn huiverig omdat AI onlosmakelijk verbonden is met data. Gevoelige gegevens vaak die kwetsbaar zijn voor hacks. Met een adequate beveiliging goed te bestrijden, maar het zet toch een rem op de ontwikkeling.”

Revolutie
Veel ondernemers betwijfelen ook het nut van AI, vult LWV-directeur Huub Narinx aan. “Omdat ze niet weten wat de mogelijkheden zijn. Ik vergelijk dat graag met de introductie van de mobiele telefoon, een kwart eeuw geleden. Niet iedereen zag daarin de revolutie die het wel is geworden. AI is een wezenlijk onderdeel van die nieuwe, digitale datarevolutie. Alleen door data slim te gebruiken kunnen we de noodzakelijke stappen zetten om te verduurzamen, de energietransitie te realiseren, de opwarming van de aarde te stoppen. Maar ook om bedrijfsprocessen te verbeteren, slagen te maken in de logistiek, meer gericht onderwijs te verzorgen en mensen fit en gezond te houden. Want dat is natuurlijk het primaire doel van de LWV: werkgevers ondersteunen en hen vertrouwd maken met nieuwe ontwikkelingen zoals Artifical Intelligence.”

Podium
Het euregionale tweedaagse netwerkevent Limburg Leads is daarvoor een perfect podium, weet Sonja Demandt. “Absoluut. Hier ontmoeten ondernemers elkaar, hier oriënteren ze zich op de toekomst en halen ze informatie waarmee ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. We hebben het afgelopen jaar vastgesteld dat het overgrote deel van de ondernemers nog te weinig bekend is met AI en dan met name de kansen die AI en data bieden. Daarom hebben we een uitgebreid programma samengesteld waarin specialisten precies uitleggen wat AI nu precies betekent en wat je ermee kunt. Natuurlijk is digitalisering technisch en wordt helder wat termen als algoritme, machinelearning, datasearching, deep learning en prediction betekenen, maar we zoemen nadrukkelijk in op de praktijk, op concrete toepassingen. Wat kun je ermee als ondernemer? Hoe helpt het je vooruit? Denk aan gezamenlijke energie-opwekking en -gebruik op bedrijventerreinen, opleidingen, inzet van werknemers, cybersecurity, smart mobility. Duidelijk wordt in ieder geval dat AI al lang geen hype meer is. Het is een hulpmiddel, niet heilig en niet duivels. Het gaat ons allemaal helpen.”

Samenwerken
Dat Kunstmatige Intelligentie uit de kinderfase is, blijkt wel uit de onlangs in Heerlen opgerichte AI-hub Brightlands, één van de zeven nationale hubs die zich gaan bezighouden met AI en die kunnen putten uit een subsidiepot van 276 miljoen euro voor projecten en pilots. Een breed gedragen Limburgs initiatief met de handtekening van meer dan twintig partijen; bedrijven, kennisinstellingen en overheden. “Uiteraard ondersteunen wij dat initiatief ook”, zegt Huub Narinx. “Net als het MKB Datalab en initiatieven van LIOF. We moeten de krachten bundelen, samenwerken en over de grenzen heen kijken. Het gaat erom slimme oplossingen te delen en te leren van elkaars ervaringen. Ik zie bedrijven daar steeds meer voor open staan. Als LWV doen we er alles aan om partijen bij elkaar te brengen en te ondersteunen met specifieke kennis en kunde.”

Praktijk
De zogenoemde Limburg Happening onder de titel ‘AI is geen hype’ is onderdeel van Limburg Leads en start woensdag 20 oktober om 16.00 uur. Eerst leggen vier specialisten de koppeling met achtereenvolgens Arbeidsmarkt & Onderwijs, Duurzaamheid & Innovatie, Infrastructuur & Ruimte en Parkmanagement; de vier expertisecentra van de LWV. Telkens worden concrete voorbeelden gepresenteerd met daarin de rol van AI. Vervolgens gidst trendwatcher Christian Kromme zijn publiek door de ‘Intelligente Revolutie’ en vertaalt hij AI in de praktijk van alledag. Een comedyshow van Boom Chicago besluit het formele gedeelte waarna er ruimschoots gelegenheid is om te netwerken en praten met de sprekers.