Ingrid Thijssen is door het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW herbenoemd voor een tweede termijn (2023-2026) als voorzitter van Ondernemersvereniging VNO-NCW.

Nieuwe Koers
Maxime Verhagen, vicevoorzitter VNO-NCW en voorzitter Bouwend Nederland: ’Onder het voorzitterschap van Ingrid Thijssen heeft VNO-NCW een nieuwe koers uitgezet om Nederland door de grote economische veranderingen van deze tijd te loodsen. Met ruimte voor ondernemerschap en duurzame en innovatieve groei. VNO-NCW heeft woord gehouden met akkoorden over de arbeidsmarkt, de stikstofproblematiek en een Tax Governance Code. Dat kan alleen op basis van een uitstekend vestigingsklimaat. Ook dit staat weer stevig op de agenda. We wensen Ingrid namens het bestuur heel veel succes in de komende periode’.

Waardering
David Knibbe, penningmeester VNO-NCW en CEO Nationale Nederlanden: ‘De vereniging staat er financieel goed voor en groeit in omvang en diversiteit. Het bedrijfsleven heeft veel waardering voor het team en boegbeeld Ingrid Thijssen, en wensen hen veel succes om hun goede werk voort te zetten. Hun stuurmanskunst is ook de komende periode hard nodig’.

Stabiele factor
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Ik vind het een eer te zijn herbenoemd en verheug me op het vervolgen van mijn opdracht om met VNO-NCW het verschil te blijven maken voor ondernemers en de economie van morgen. Ook in de komende periode wil VNO-NCW een stabiele factor van samenwerking zijn, binnen de ledenkring en met maatschappelijke partners en politiek. Niemand kan het immers alleen in deze complexe tijd.’

Maxime Verhagen lid van verdienste
Naast de herbenoeming van Ingrid was er nog een mooi moment tijdens de bestuursvergadering. Vanwege zijn actieve en grote inzet als vicevoorzitter gedurende de afgelopen 10 jaar had VNO-NCW de eer om Maxime Verhagen te mogen benoemen tot lid van verdienste van VNO-NCW. Maxime treedt in maart terug als voorzitter van Bouwend Nederland.